“Свободен софтуер” или “софтуер с отворен код”?

Григор Гачев

И двата термина са се появили първо в английския език. В българския навлизат като преводи. Най-често биват превеждани на български буквално. Това обаче е грешка.

Исторически, първо е възникнал терминът “free software”. Той обаче той често е бил тълкуван двуяко – освен “свободен” (софтуер), едно от популярните в американския английски значения е “безплатен” (софтуер). Което е погрешно – свободният софтуер е свободен, но не винаги е безплатен.

За да се избегне това двусмислие, през 1998 г. група светила в тази област са решили да въведат термина “open source” - “софтуер с отворен код”. (Дали това е истинският мотив, и доколко изборът на термин е подходящ, е напълно различна тема.) Резултатът е, че в момента на английски биват използвани и двата термина, и често се водят словесни войни кой е по-верният, нужният и полезният. И обикновено истинските съображения зад тези войни нямат много общо с изтъкваните в тях.

Не бих искал да започвам подобна война и на българска почва. От чисто езикова гледна точка обаче ни е нужна яснота - кой от тези термини (или и двата) следва да използваме в преводи.

По начало, термините “свободен софтуер” и “безплатен софтуер” са напълно различни в българския език, и двусмислието от английския не съществува. “Свободен софтуер” на български означава софтуер, който не е строго контролиран. “Безплатен софтуер” - софтуер, за който не се плащат пари. А отделно имаме термин “софтуер с отворен код”, който означава, че изходният му код може да бъде разглеждан – но не и, че той е свободен и не е контролиран.

Затова според мен е безсмислено “open source software” да се превежда на български като “софтуер с отворен код”. Така не се избягва двусмислие – на български то не съществува. Вместо това насила се създава двусмислие, подобно на това, което англоезичните се мъчат да избягнат. Освен всичко друго, този превод е просто погрешен - българската дума, която отговаря на този смисъл, е "свободен софтуер", а "софтуер с отворен код" означава нещо съвсем различно.

Предлагам на всички преводачи на софтуерни теми да се приеме и двата термина да бъдат превеждани на български като “свободен софтуер”. Нека не се правим на американци точно когато резултатът ни носи само проблеми.