Archive for the 'Dreams' Category

Състезанието

Tuesday, April 5th, 2005

Май трябваше да си направя специален раздел в блога – “Сънища”. Всъщност, не е късно… 🙂 Наскоро сънувах поредния странен сън. Беше нещо като филм, в смисъл, че не бях участник – гледах нещата отстрани. Две големи фармацевтични фирми се конкурираха жестоко на пазара. Всяка се опитваше да направи нещо по-най, и да измести другата. […]