Лабораторни хроники


Превод от руски език: Григор Гачев


  1. Детство (автор: неизвестен)
  2. Младост (автор: Максим Гусев)
  3. Зрялост (автор: Максим Гусев)
  4. Три години по-късно (автор: Максим Гусев)