Произходът на този материал е от сайта на Генади Атанасов - Инжинера. Сайтът му може да бъде открит на http://free.hit.bg/injinera, или на http://injinera.bgplus.com.

Четивото така ми хареса, че го прекопирах, да не би да изчезне от Интернет. Надявам се Инжинера да ми прости, че даже не го попитах. Позволих си и да редактирам лекичко един-два от преводите.

Григор Гачев


СОФТУЕРЪТ КАТО НАСТЪПЕНА МОТИКА

наточено от nnm.ru няма заглавие в руския оригинал


Чайник - начинаещ потребител, ненастъпил още мотиката и затова уверен, че мотики не съществуват.

Леймър - потребител, редовно настъпващ мотиките, но продължаващ да вярва, че мотики не съществуват.

Тесен специалист - потребител, овладял до съвършенство настъпването на едни и същи мотики.

Широк специалист - потребител, имащ на челото си повече от две цицини.

Програмист - този, за когото при настъпването на мотиките е най-важен резултатът. Омръзне ли му да настъпва чуждите мотики, почва да прави свои собствени.

Напреднал програмист - програмист, настъпващ дадена мотика не повече от два пъти.

Копирайт - концепция, ограничаваща броя на достъпните за настъпване мотики според финансовите възможности на потребителя.

Геймър - този, за когото при настъпването на мотиките най-важен е самия процес. Обикновено не може да произвежда собствени мотики.

Чийтър - разновидност на геймъра, настъпва само мотики с дунапренови калъфки на дръжката и обикновено само по веднъж.

Хакер - този, който е способен да настъпи мотиката даже ако е затворена в барака и заключена с катинар.

Хакер-идеалист - благороден борец за правото всеки да може да настъпи неограничен брой мотики.

Microsoft - корпорация, световен лидер в производството на мотики.

Бил Гейтс - митично същество от програмисткия фолклор; зъл дух, покровител на мотиките.

Ъпгрейд - процес на непрекъснато харчене на пари за нови мотики, всяка от които удря още по-силно от предишната.

Бета-версия - версия, в която мотиките се виждат с невъоръжено око.

Релийз - версия, в която мотиките са покрити със шума.

Съвместимост на версиите - принцип, позволяващ новите мотики да ви нацелват точно по цицината от предишните.

Асемблер - език за програмиране, позволяващ да настъпваш мотиката няколко милиона пъти в секунда.

Локална мрежа - технология, позволяваща да бъдеш праснат по челото даже когато мотиката е настъпил някой друг.

Интернет - технология, позволяваща да настъпваш мотики на другата страна на земното кълбо.

Мрежова конференция - технология, позволяваща на всеки да настъпва не само своите, а и чуждите мотики.

Кирилишки кодировки - подаръчен комплект мотики за потребителите на интернет.

Приятелски интерфейс - гумена облицовка на дръжката на мотиката.

Гъвкав (настройваем) интерфейс - подвижна облицовка на дръжката на мотиката, която можеш да нагодиш по височината на челото си.

Графичен интерфейс - мотика с регулировка на цвета и силата на искрите, които ще видиш след като те прасне по челото.

Ненадеждна система - мотика, които ви бие по челото даже и тогава, когато не сте я настъпили.

Надеждна система - мотика, които ви бие точно по челото даже и тогава, когато сте с гръб към нея.

Многозадачност - концепция, позволяваща да настъпиш няколко мотики едновременно.

Обектно-ориентирано програмиране - метод за производство на мотики на принципа на матрьошките.

Мануал (ръководство) - книга, описваща различните начини за настъпване на мотиката. Никога не се ползва от леймърите и хакерите. Напредналите програмисти я използват след като настъпят мотиката втори път.

Техническа поддръжка - службата, която дава съвети какво да се прави след настъпване на мотиката. Обикновено първият й съвет е да настъпиш мотиката пак и да сравниш усещанията.

превод: Генади Атанасов - Инжинера. Вариант от 05 Февруари 2002 г.


Руският оригинал:

Чайник - ничинающий юзер, ни разу не наступавший на грабли и потому уверенный, что граблей не существует.

Ламер - юзер, регулярно наступающий на грабли, но по-прежнему уверенный что граблей не существует.

Узкий специалист - юзер, в совершенстве владеющий наступанием на одни и те же грабли.

Широкий специалист - юзер, имеющий на лбу более двух шишек.

Программер - тот, для кого в наступании на грабли важнее всего результат. Устав наступать на чужие грабли, изготавливает свои собственные.

Продвинутый программер - программер, наступающий на каждые грабли не более двух раз.

Копирайт - концепция, ограничивающая количество доступных для наступания граблей финансовыми возможностями юзера.

Геймер - тот, для кого в наступании на грабли важнее всего процесс. Обычно не способен изготовить собственные грабли.

Читер - разновидность геймера; наступает только на грабли с поролоновыми насадками на ручке и обычно не больше одного раза.

Хакер - тот, кто способен наступить на грабли, даже если они спрятаны в сарай и заперты на замок.

Хакер-идеалист - благородный борец за право каждого наступать на неограниченное количество граблей.

Microsoft - корпорация, всемирный лидер по производству граблей.

Билл Гейтс - мифическое существо из программерского фольклора; злой дух - покровитель граблей.

Апгрейд - процесс перманентной траты денег на покупку все новых граблей,каждые из которых бьют больнее предыдущих.

Бета-версия - версия, в которой грабли видны невооруженным глазом.

Релиз - версия, в которой грабли присыпаны листьями.

Совместимость версий - принцип, позволяющий новым граблям попадать точно по шишке от предыдущих.

Ассемблер - язык программирования, позволяющий наступать на грабли несколько миллионов раз в секунду.

Локальная сеть - технология, позволяющая получить по лбу, даже когда на грабли наступает кто-то другой.

Интернет - технология, позволяющая наступить на грабли, находящиеся надругой стороне земного шара.

Сетевая конференция - технология, позволяющая каждому наступить не только на свои, но и на чужие грабли.

Русские кодировки - подарочный набор граблей для пользователей интернета.

Дружественный интерфейс - резиновая накладка на ручку граблей.

Гибкий (настраиваемый) интерфейс - накладка на ручку граблей, которую можно двигать, подгоняя под высоту своего лба.

Графический интерфейс - грабли, позволяющие регулировать цвет и интенсивность искр после удара по лбу.

Ненадежная система - грабли, которые бьют вас даже тогда когда вы на них не наступаете.

Надежная система - грабли, которые бьют вас по лбу, даже когда вы стоите к ним спиной.

Многозадачность - концепция, позволяющая наступать на несколько граблей одновременно.

Объектно-ориентированное программирование - метод изготовления граблей по принципу матрешки.

Мануал - книга, описывающая различные способы наступания на грабли. Никогда не используется ламерами и хакерами. Продвинутые программеры используют ее после того, как наступят на те же грабли во второй раз.

Техподдержка - служба, дающая советы, что делать после наступания на грабли. Обычно первый ее совет - наступить на грабли еще раз и сравнить ощущения.Главна страница