Резултати до момента (възможно е да съдържат некоректни гласувания, които да бъдат открити и премахнати по-късно)

За всеки квартал са дадени отговорите „да“ (желая въвеждане на платено паркиране) и „не“ (не желая), разпределени по дали отговарящият има кола.

Моля ви, разгласете тази анкета навсякъде, където можете! Това е начинът да можем да контролираме овластените от нас.

Ако успея да намеря информация за официални допитвания на общинските власти, ще поставя и нея тук.

Участък Имат ли кола Желаят Не желаят
В участъка в община "Оборище" Имат кола 2 2
Нямат кола 1 0
Непосочили 0 0
В участъка в квартал "Лозенец" Имат кола 2 5
Нямат кола 1 1
Непосочили 0 0
В участъка в квартал "Иван Вазов" Имат кола 24 4
Нямат кола 0 0
Непосочили 0 0
В участъка в квартал "Крива река" Имат кола 5 6
Нямат кола 1 0
Непосочили 0 0
В участъка в квартал "Яворов" Имат кола 4 7
Нямат кола 0 0
Непосочили 1 0
В участъка около пазар "Димитър Петков" Имат кола 1 0
Нямат кола 0 0
Непосочили 0 0
Живея извън тези участъци Имат кола 3 18
Нямат кола 2 0
Непосочили 0 0
Непосочили район Имат кола 1 1
Нямат кола 0 1
Непосочили 0 1