Archive for February, 2006

“Подходящата грижа”

Thursday, February 2nd, 2006

Преди време един от младите таланти в българската фантастика, Ивайло Иванов, направи в София нещо като литературен кръжок за начинаещи писатели. Място, където те да могат да се понаучат на това-онова. Като виден начинаещ писател, към кръжока се лепнах и аз – докато работата не погълна и това време, което исках да му отделя. Основният […]