SOPA, PIPA… ACTA!

Докато Интернет и правозащитниците в САЩ и по света празнуваха победата над SOPA и PIPA, България подписа “големия им брат” – ACTA. Тихомълком, при нулева публичност, както всичко около този договор.

Официалното име на договора е Anti-Conterfeiting Trade Agreement – Търговско споразумение за борба с фалшифицирането. До голяма степен името е подвеждащо – доста от положенията в него наистина касаят борбата срещу фалшифицирането на търговски марки, но ключовите са насочени срещу нещо съвсем друго. Повече за него – след малко.

Договорът е изготвен и преговорите по него са водени в абсолютна тайна. На няколко пъти отделни негови положения са изтичали в пресата и са стряскали обществеността. Всички официални запитвания какво съдържа договорът обаче са получавали отказ, мотивиран с какви ли не причини. След окончателното му оформяне до съдържанието му са допуснати (под строго обвързване с абсолютно неразгласяване) представители на някои най-големи корпорации. Предвижда се ключовите му текстове да останат тайна колкото се може по-дълго дори след подписването им от различните държави – само да се прилагат последствията им… Нещата са стигнали дотам Кадер Ариф, докладчикът в ЕС и ЕП за ACTA, да подаде оставка. Изявлението му по въпроса може да бъде открито, преведено на български език, в блога на Пейо.

За щастие, различни работни версии на договора са изтекли и са публикувани открито. В тях може да се види, че договорът не съдържа нищо, което би могло да бъде държавна или друга тайна. Секретността му се налага единствено от скандалността на съдържанието – при открито обсъждане шансовете на този договор да бъде толериран от обществеността са нулеви, заради тоталното погазване на гражданските права и свободи в името на корпоративните интереси.

За несвикналите да четат юридически текстове и да съобразяват последствията от тях, ето някои от моите основни забележки:

– Предвижда се, когато става дума за защита на “интелектуални права”, интересите на корпорациите-праводържатели да бъдат по дефиниция с юридически приоритет пред законите за свобода на словото, неприкосновеност на личната информация и другите основни граждански права.

– Интернет доставчиците трябва да бъдат задължени юридически да вземат мерки потребителите им да нямат възможност непозволено да споделят или достъпват защитено с права съдържание. В случай, че потребители успеят да направят това, Интернет доставчиците носят юридическа отговорност като съучастници. За установяване на подобни действия трябва непрекъснато да бъдат следени всички Интернет потребители, без значение дали има някаква причина да бъдат подозирани, или не. Следенето и блокирането на потребителите трябва да се извършва за сметка на доставчиците (тоест, за сметка на потребителите). Личната информация на уловените или подозираните в опит да “нарушат правилата” трябва да бъде предавана на съответните корпорации-праводържатели. Не се предвижда юридическа възможност за потребителите да оспорят този процес, или решения или действия, произтекли от него.

(Подобни правила – т.нар. “закон за трите удара” – са били прилагани пробно в Германия и Великобритания. И в двете държави е установено използване на закона от праводържателите за изнудване на невинни потребители. В типичния случай на потребителя се предлага да плати няколкостотин евро обезщетение, или да отнесе нещата до съда; във втория случай вероятно ще спечели делото, тъй като всъщност е невинен, но това ще му струва поне няколко хиляди евро в разходи за адвокати и изгубено време.)

– За нарушения на интелектуални права (напр. слушане на “пиратствана” музика) се предвиждат наказания, които включват затвор. На теория, затвор се предвижда само за “комерсиално” използване на защитено съдържание. Какво е комерсиално използване обаче се определя от корпорациите-праводържатели. Ако например някой е чул (законно придобита от вас) музика, която слушате, и тя му е харесала, то това може да се тълкува като разпространение на защитена с авторски права музика с цел получаване на изгода (по-добро отношение от чулия музиката) – пар екселанс комерсиално използване на защитено съдържание. Тоест, то е престъпление: вие сте извършителят, а чулият музиката е ваш съучастник, и подлежите и двамата на затвор (или, ако не ви се лежи, плащане на обезщетение…).

– Наказанията да бъдат договаряни пряко между корпорациите-праводържатели и обвиняваните от тях лица, без участие на съда. Корпорациите не са длъжни да представят каквито и да е доказателства за обвиненията си. Размерът и обхватът на наказателните мерки се определят от корпорациите. Сред тях се предвижда например лишаване на обвинения от достъп до Интернет (което Интернет доставчиците ще са длъжни съгласно ACTA да откажат на обвинения по искане на корпорацията праводържател, без нужда от доказателства от нейна страна или от съдебно решение). Обратно, подписалите ACTA държави не са длъжни да дадат на гражданите си юридическа възможност да оспорят налаганите им наказания.

– Сайт, в който е била споделена “нарушаваща авторските права” информация, трябва да бъде спиран при поискване от корпорацията-праводържател. (Корпорацията не е длъжна да представи доказателства, че информацията наистина нарушава интелектуални права, или че тя притежава тези права.) Също, този сайт се води “съучастник в престъпление”, независимо дали служителите му са имали каквато и да е реална възможност да разпознаят информацията като “нарушаваща авторските права”, и/или да я свалят навреме.

– Софтуер, който може да чете съдържание, “заключено” с цел защита на авторски права, автоматично става незаконен. (Дори ако е използван само за четене на законно придобито съдържание.) Също така незаконно става разкриването на файлови формати, методи на “заключване” (шифроване, обфускиране и т.н.), и други подобни. Това автоматично прави незаконен на практика всичкия съществуващ свободен софтуер. (Подсетка: отгатнете как ще се промени цената на Windows, MS Office и другите комерсиални продукти, ако Линукс престане да съществува.)

– Граничните служители имат правото (всъщност задължението) да проверяват всички дигитални устройства, пренасяни от граждани, за наличие на “пиратско” съдържание. Изискването да докаже законното придобиване на всяка бройка съдържание (всеки филм, песен, текст и пр.) пада върху гражданина.

– Правото на “честна употреба” се ликвидира. Ако например споменете в своя статия името на корпорацията А или продукта й Б, това е пряко нарушение на нейни интелектуални права. Ако статията е негативна, корпорацията е в пълното си право да ви осъди на затвор. Разбира се, за нарушените й интелектуални права. (Същото важи и за всяко друго разпространение на информация, която съдържа защитеното с интелектуални права име на корпорацията или неин продукт – например личен разговор между двама…)

– Съучастничество в престъпление представлява всяка форма на помощ за достигане до “нарушаващи” творби или “нарушители”, дори косвена. Ако например откриете чрез Гугъл сайт, в който е изложена статия, обвинена в нарушаване на авторски права (дори ако не сте търсили точно тази статия), то Гугъл е неоспорим съучастник в престъплението и носи наказателна отговорност наравно с другите “участници”. Същото важи за всяка друга търсачка, за всеки сайт, който съдържа линкове към други сайтове, и т.н.

– Производството на генерични лекарства без разрешението на откривателя на субстанцията се обявява за международно незаконно, дори ако в държавата, в която се извършва, е законно. (Генерични се наричат евтини лекарства, произвеждани от законно получена или купена истинска субстанция, без нарушаване на търговската марка на създателя им.) Призовава се за значително по-крути мерки срещу производители на генерични лекарства и освобождаване от отговорност на вземащите тези крути мерки. Това създава условия за обявяване на генеричните лекарства по принцип за незаконни – а това би повишило средната цена на лекарствата на повечето пазари (включително българския) между 5 и 10 пъти. (Съответно, би повишило 2-3 пъти необходимите за здравна осигуровка суми, и т.н.)

– При обвинение в нарушаване на авторски права, дължимото обезщетение се базира на максималната теоретично достижима загуба, без значение колко нереалистична е. (Например, ако си пуснете песен така, че да могат да я чуят и други около вас, следва да се допусне, че всички те са я чули, и затова всеки от тях не си я е купил по максималната възможна пазарна цена. Също, това е само “пряката” икономическа загуба, а вие дължите като обезщетение също така всички възможни косвени икономически загуби, определени и сметнати отново със същия подход.)

– При създаването на литературни, музикални, филмови или каквито и да било други творби се прилага същият подход. Ако независимо колко малък фрагмент от творбата ви съвпада с нещо, защитено с права, то вие сте вече престъпник, подлежащ на затвор. А не е възможно да твориш каквото и да е, гарантирано без никога да включиш никакво парченце от нещо, може би много апокрифно, но вече сътворено и защитено с права. Реално, големите корпорации вероятно ще могат да си позволят да творят, защитавани от влиянието си и огромните си арсенали от права. Обикновените автори, които не са собственост на голям инфо-робовладелец, обаче надали ще могат.

– Точно същото важи за иновациите в науката, техниката, производството, бизнеса и почти всички други елементи на обществения живот. Ще могат да си ги позволят единствено големите корпорации. Средният и дребен бизнес ще изгуби възможността да бъде иновативен и конкурентен, и в по-дългосрочен план ще изчезне. Резултатът ще е общество като описаното в киберпънка на Уилиам Гибсън: отгоре мегакорпорации, отдолу техни работници с права като на крепостни селяни или роби, и нищо в диапазона между тях.

(Мой коментар: Основните автори на ACTA – САЩ – са заявили изрично, че няма да го приложат и да бъдат обвързани от него. Категорично са се противопоставили на ACTA също страните от BRIC – Бразилия, Русия, Индия и Китай – и почти всички други по-големи развиващи се страни. Какво бъдеще очаква ЕС, ако го приеме? Дали няма внуците ни да ходят гастарбайтери в Гана, или да си мечтаят да емигрират в Бурунди?…)

Разбира се, ACTA съдържа голямо количество “предпазни мерки”, които на думи трябва да попречат да се стигне до тези ефекти. На практика обаче всички тези предпазни мерки имат една обща черта: формулирани са така, че мерките да са неприложими, или дори формулировките да са безсмислени. (Мерките в полза на корпорациите-праводържатели, от друга страна, са формулирани изключително директно и недвусмислено.) Резултатът след внимателен прочит напомня прочутото “В името на човешкото достойнство, щастие и благото на народа, осъждам обвиняемия на десет години каторга за клевета срещу комунизма”.

Или същото, но казано по по-ясен начин: ако не беше така, щеше ли да има нужда от каквато и да е секретност около ACTA? Да сте видели някога да се държи секретен договор, който е от реална полза за гражданите и гласоподавателите?

… При наличното положение, за мен ACTA изглежда по точно определен начин. А именно: на Големите Праводържатели им е писнало клиентът да бъде цар. Предпочитат клиентът да им е роб. И са готови, за да го постигнат, да се бръкнат за няколко десетки милиарда. (На толкова се оценява лобирането около ACTA и подсигуряването на пълно медийно мълчание за него.) Защото ще си върнат после тези пари многократно. От нашия джоб.

И това е дребният проблем. Големият е друг. Формулировките на ACTA, насочени към ликвидирането на гражданските права и свободи на хората пред корпорациите-праводържатели показват: с този договор корпорациите не търсят пари. Търсят власт… Помните ли приказката, че който има пари, няма нужда от сто торти, защото винаги може да си купи колкото си поиска? Е, който има власт няма нужда от пари. Защото може и без тях да получи всичко, което пожелае. Включително, разбира се, още много пари. Ако случайно му потрябват. Примерно да си пали с тях пурите.

Как може да се противодейства срещу ACTA?

Някои идеи има в блога на Боян Юруков.
Други и линкове – в блога на Костадин.
Много актуален по темата е, разбира се, блогът на Нели Огнянова.
Конкретни и точни съвети има в блога на Емил Георгиев.

Но най-сигурният начин за противодействие според мен е простичък – информирането на хората какво се готви. Най-могъщото оръжие срещу мрака е светлината. А толкова старателно държаните в мрак творения няма как да не са силно уязвими на нея.

Така старателно пазената около ACTA тайна е доказателство за неговата слабост и нашата сила, поднесено от създателите му чрез действията им. Нека вярваме на преценката им, че имаме силата да пратим този договор където му е мястото. И нека го направим.

97 thoughts on “SOPA, PIPA… ACTA!

 1. ffox

  мисля, че е ето това ще ни потрябва през лятото: http://www.votewatch.eu

  схемата е проста – протестите са важни, но каква реална цел могат да постигнат?
  най-добре да с придружени с простичка анкета адресирана към всеки от евродепутатите ни поименно – от “каква е позицията ви по въпроса?” … до “обещавате ли да гласувате против?”

  простичката и измерима цел – да се осигури необходимото мнозинство от обещания (добре е да е с приличен резерв отгоре)

  ако финалното гласуване не е прозрачно, ще е проблем, но ако е – имаме възможност за отчетност и контрамерки (макар че до следващите евро-избори време има прекалено много :/ ).

  Reply
 2. Весела

  Здравейте,

  Бих искала да направим едно кратко интервю по темата. Кога Ви е удобно и на кой телефонен номер?

  Reply
 3. Иван Богданов

  Всъщност основният въпрос трябва да е – защо това се случва сега. Тия проблеми ги има от 2000-та, когато Металика съдиха Напстер. През какво ли не се мина, а сега изведнъж излизат два важни закона? Тук ми се губи яснотата? На какво стъпват корпорациите, че са толкова сигурни?
  Другото са булшити – сякаш България има шанс да се опъне на приет в ЕС закон. ОТ протести на национално ниво няма да имат никаква полза. Особено от стотина души викащи по улицата. Ако може да се навият големите сайтове да сложат банери е друго…

  П.С. Линукс има към 10%, така че цената на МСОффисе и сие няма как да се вдигне с повече…, той един Андроид има по-голям процент в ОС.

  Reply
 4. Pingback: ACTA – ЕС убива интернет « Личен блог на Костадин

 5. mirror

  Само няколко дни след бомбата на Гугъл – инетерсно защо никой не писа за това как промениха правилата си за ползване, какво означават, какво следва и накъде води – и колко са свързани нещата с това.

  Reply
 6. Любо Николов

  Е, значи аз съм вътре.
  Уводът на “Вестоносецът на истарите” е публикуван преди години.

  Reply
 7. Радко Пиратко

  Тегленето на филми и музика от торенти, не пречи чак толкова на филмовите и
  звукозаписните студии да живеят охолно, те и сега си живеят пребогато.
  А кой определя някои актьори да получават космически хонорари? Например
  Том Круз е шампион – 150 милиона долара за участие в един филм, какво толкова
  уникално изигра, което друг актьор не би могъл???!!! Не е само той разбира се.
  Много хора си купуват компютри главно с цел свободен достъп до всякаква
  информация, като торентите са не малък дял. Като ударят торент сайтовете в
  в името на интересите на корпорациите ще навредят на не по-малко могъщите
  компютърни корпорации, тъй като ще спаднат продажбите на компютри, лаптопи
  и консумативи за тях. Така че медалът има две страни. Добре ще е мощните
  компютърни производители да защитят пиратите.

  Reply
 8. Pingback: ACTA и нарастващата вълна на недоволство | Блогът на Юруков

 9. Григор Post author

  @ffox: И не само.

  @Иван Богданов: Корпорациите стъпват на едни около 20 милиарда (по косвени преценки), дадени за “лобиране”. (Които ще искат да си върнат с лихвите, познай от чий джоб.)

  П.С. Дори ако Линукс има само 0.0001%, това вече е достатъчно за ценова регулация. Ако го няма, Майкрософт могат да вдигнат цените и 10 пъти – нямаш къде да ходиш. Когато го има, и с 10% да вдигнат цените, ще загубят повече, отколкото ще спечелят. От преминаване към Линукс – а аз не съм видял някой да е минал на Линукс и след това да се е върнал на Уиндоус.

  @mirror: Това за промяната на правилата на Гугъл също е интересно, но просто не смогвам. Защо не направиш и предложиш един анализ? Ще ми е интересен.

  @Любо Николов: Не просто си вътре, ами направо доживот. Както впрочем и всички, посмели да прочетат този увод (и продължението нататък) от сайта ти.

  @Никола: Не ми се вярва да има ефект. Забелязвам в Метин Казак и другите ни евродепутати специфичния вид неразбиране на реалността, причиняван обикновено от поглъщане на дебела пачка. По-скоро ми се вярва да проима ефект кампания “Няма да гласувам никога повече за Х и партията му, защото предаде моите и на България интереси”.

  @Александър: Не знам дали можеш да го повярваш, но преди беше и още по-зле.

  @Радко Пиратко: На мен въобще не ми пука за възможността да свалям филми през торенти. Просто защото ACTA въобще не е всъщност за нея. Тази възможност е, която движи интереса към законното (платено) гледане на филмите – от нея филмовата индустрия има само полза, и го знае. ACTA е насочена към премахване на принципа “Клиентът е цар” и замяната му с “Клиентът ни е роб”. А определено ми пука дали големите корпорации няма да се опитат да ме превърнат в свой роб. Например като ме обвинят и затворят без доказателства, примерно защото не мога да им платя “обезщетение” (което бързо ще се превърне в “такса съществуване”).

  Reply
 10. Любомир Сирков

  Няколко забележки по коментарите:
  Иван Богданов пита „защо това се случва сега” – ами то не се случва „сега”, ACTA е споразумение, преминало от 2008 г. насам през 10 (десет) кръга от преговори – и все в някакъв момент работата по текста трябва да се финализира.

  Ето историята на “ACTA” (в обратен ред – от финала към началото)

  ACTA joint statement from all negotiating partners on the finalised text 15 November 2010
  ACTA participants release consolidated draft text 7 October 2010
  ACTA Negotiations, Final Round 23 September – 2 October 2010, Tokyo
  ACTA Negotiations, Round Eleven Draft Agenda 23 September – 1 October 2010, Tokyo
  ACTA Negotiations, Round Ten 16-20 August 2010, Washington D.C.
  ACTA Negotiations, Round Ten Draft Agenda 16-20 August 2010, Washington D.C.
  ACTA Negotiations, Round Nine 28 June – 1 July 2010, Lucerne
  ACTA Negotiations, Round Nine Draft Agenda 28 June – 1 July 2010, Lucerne
  ACTA Participants release draft negotiating text April 2010
  ACTA Negotiations, Round Eight 12-16 April 2010, Wellington
  ACTA Negotiations, Round Eight Draft Agenda 12-16 April 2010, Wellington
  Call for Public Submissions March 2010
  ACTA Negotiations, Round Seven 26-29 January 2010, Guadalajara
  ACTA Negotiations, Round Seven Draft Agenda 26-29 January 2010, Guadalajara
  Summary of Key Elements Under Discussion updated November 2009
  ACTA Negotiations, Round Six 4-6 November 2009, Seoul
  ACTA Negotiations, Round Six Draft Agenda 4-6 November 2009, Seoul
  ACTA Negotiations, Round Five 16-17 July 2009, Rabat
  ACTA Press Statement 12 June 2009
  ACTA Negotiations, Round Four 15-18 December, 2008, Paris
  ACTA Negotiations, Round Three 8-9 October, 2008, Tokyo
  ACTA Negotiations, Round Two 29-31 July, 2008, Washington D.C.
  ACTA Negotiations, Round One 3-4 June, 2008, Geneva

  Reply
 11. Любомир Сирков

  Но да преминем по същество.

  На много места, където се коментира ACTA, се пропуска нещо много важно: че „Дадена страна може да се оттегли от настоящото споразумение посредством писмено нотифициране до депозитаря. Оттеглянето влиза в сила 180 дни след датата, на която депозитарят получи нотифицирането.” (Член 41)

  Това е важно, защото всички възгласи от типа „ама как”, „ама защо сме” го подписали (и „Въх, какво ще правим сега…”), стават напълно излишни: ясно е, че дадена страна може както да се присъедини към споразумението, така и след това с лекота да се оттегли.

  Второто, което прави впечатление: много често ACTA бива обявяван като нещо, правено по поръчка на определен бранш (например, „развлекателните индустрии”).

  Всъщност, нищо в текста на ACTA не поставя продукцията на развлекателните индустрии в някакво привилегировано положение в сравнение с продукцията на някакви други индустрии, от други бранщове.

  По принцип в ACTA няма по-тежко третиране на Интернет-средата в сравнение с останалата, физическата среда.
  Например, когато става въпрос за стоки, в споразумението на няколко пъти се среща понятието “съмнителните стоки”.

  И във връзка с тези “съмнителни стоки” („suspect goods”) е предвидено (виж член 12.3):

  “всяка от страните следва да предвиди възможността при гражданскоправно съдебно производство нейните съдебни органи да бъдат оправомощени да разпоредят изземване или друг вид задържане на съмнителните стоки, както и на материалите и инструментите от значение за извършването на нарушение и, поне за случаите на фалшифициране на търговски марки — на оригиналите или копия на документните доказателства, свързани с нарушението.”

  Сами разбирате, че ‎”съмнителни стоки” звучи твърде общо – и въпреки това виждаме, че споразумението предвижда възможност такива стоки да бъдат „изземвани” или по друг начин „задържани”.

  (Помислете какво би трябвало да бъде аналогичното третиране на “съмнителни файлове”, ако към дигиталната среда бе приложен същия подход, който е приложен в това споразумение към стоките, които изглеждат „съмнителни” във физическата среда…)

  В текста на ACTA обаче има едно друго понятие („on а commercial scalе”), което беше обявено от някои коментиращи за твърде “общо и неясно”…

  Всъщност, понятието не е толкова общо и неясно (и НЕ Е ново): на български то се превежда с „в мащаб, имащ търговско значение” и е аналогично на понятието „в промишлени мащаби”.

  (Всички знаем, че когато нещо се произвежда по ръчен (занаятчийски) способ, то не е в „промишлени мащаби”. )

  Същото важи и тук: „on а commercial scalе” означава, че дейността е в такъв мащаб, че има търговско значение. Т.е. не става въпрос за единични бройки.

  Самото понятие е създадено именно за да се разграничат случаите на единично, случайно („домашно”, „битово”) извършване на някакво нарушение от случаите, в които едно и също нарушение се извършва в много по-голям („търговски”) мащаб.

  Все пак нека не забравяме, че ACTA е споразумение в рамките на СТО (Световната търговска организация) – и затова използваните понятия са свързани с „търговия” – и то „търговия” в междудържавния мащал на това понятие.

  А понятието „on а commercial scalе” НЕ Е ново (и затова не би трябвало да е „неясно”) просто защото вече от години присъства в
  “Directive 2004/48/EC on the Enforcement of Intellectual Property Rights”.

  Reply
 12. Бранко

  Както може би сте видели от линка на Александър, протестът ще е на 11 февруари, събота, тръгва от Пилоните на НДК в 11:00 часа…

  Reply
 13. Pingback: ACTA – анализ | Кутията за всичко

 14. Eneya

  Григоре, да не говорим, че не става ясно къде стоят неща като “creative common licence”, малките компании и фирми, свободните произведения (софтуер, изкуство, текстове, музика), нито сайтове, които осигуряват достъп до тях. Социалните мрежи и сайтовете за storage на информация.
  И върхът на наглостта. Днес Нийли Крус уж отговаряше на въпроси в туитър, на практика това, което каза:
  – ми да, АСТА има проблеми, които трябва да се изчистват (ама много зор да се приеме в този вид беше, независимо, че признава, е не е перфектно написана)
  – ами Гугъл (и прочие) ще трябва да се съобразяват. Т.е. пълна пародия.

  Reply
 15. Григор Post author

  @Любомир Сирков: Не отричам, че в материалната сфера ACTA също е скандална и неприемлива. За комерсиалния мащаб – колко е той се определя от корпорациите (бидейки част от обвинението им, а то не подлежи на доказване или оспорване). Общоприетото им мнение колко е комерсиален мащаб го знаем всички: ако бройката не е делима като същност – една бройка, ако е делима – независимо колко малка част от бройката.

  @Петър Енчев: Това трябва да го разпространим масово.

  @Бранко: Дано в събота сутринта вече се е постоплило, че инак и белите мечки няма да дойдат.

  @Eneya: Къде стоят тези неща е напълно ясно – където стои малкият там, където правото е на страната на големия. А за Нийли Крус… абсолютно съм уверен, че е видяла много зор от ACTA да се махнат някои неща, които отпаднаха или “отпаднаха”. Погледни първоначалните варианти на ACTA, има ги в нета – там само дето не се говори в прав текст за робовладелци и роби. Сегашният вариант, за сравнение, е еволюирал почти до феодали и крепостни селяни… А как Гугъл и прочее ще се съобразят, освен да се самозакрият, не знам.

  Reply
 16. Пешо

  …..Това автоматично прави незаконен на практика всичкия съществуващ свободен софтуер. (Подсетка: отгатнете как ще се промени цената на Windows, MS Office и другите комерсиални продукти, ако Линукс престане да съществува.)…..
  …Граничните служители имат правото (всъщност задължението) да проверяват всички дигитални устройства……….

  Според мен на места силно си се увлякъл в тълкуването 🙂
  Ако например ползването на Уиндоус за домашна употреба не беше практически безплатно за всички желаещи, Линукс вероятно щеше да е доминиращата ОС в момента.

  Но дори подобни дивотии наистина да са възможни, подобен закон би бил абсолютно неприложим на практика. Само факта, че Индия, Китай, Русия, Бразилия и кой ли още не не го подкрепя е напълно достатъчен, за да го обезсмисли напълно (поне що се отнася до дигитално съдържание). Все едно у нас да се приеме закон, който важи само на територията на Долна Митрополия 🙂 – ползата от него ще е точно нулева, а на жителите на Долна Митрополия ще се създадат някои дребни временни неудобства.
  Всъщност въпреки всичките напъни до момента, никой не е успял да пробута дори частично работещ закон в тая посока. Още по времето на Напстър имаше няколко съдебни процеса, които си останаха изолирани юридически куриози и не повлияха с нищо на глобалната картина. Напстър го няма, но споделянето не само не пострада, ами напротив – направо процъфтя под различни нови, по-трудни за контролиране форми.

  Reply
 17. Григор Post author

  @Пешо: Проблемът изобщо не е в споделянето – при него ефектът наистина ще е такъв. Другаде е, и там е наистина опасен.

  Reply
 18. Димитър

  @Пешо:
  “Ако например ползването на Уиндоус за домашна употреба не беше практически безплатно за всички желаещи”

  Я обясни моля те как по-точно ползването на Уиндоус за домашна употреба е било практически безплатно при цена от 200 и на горе лв, че нещо не разбрах?

  Изобщо даже не се е увлякъл в тълкуването, няма ли конкуренция няма и достъпни цени. Ще трябва да работим само за големи фирми който могат да си позволят лицензиран софтуер на ненормално високи цени и разбира се като нямаш избор от работодатели ще си им в ръцете. Пълен роб да правят каквото искат с теб. Те сега се опитват пак камо ли когато няма да имаш алтернатива.

  Това, че даден закон няма сила в този конкретен момент от живота ни не значи, че няма да дойде друг момент в който ще има. Ти деца няма ли да оставиш? До кога мислиш наща държава ще живее в беззаконие и ще минава покрай капките? Това, че в момента някой държави не са го приели не значи, че никога няма да го направят. По принцип не трябва да се допуска такъв прецедент и самите ние да си даваме толкова много свободата с идеята, че нямало да има сила и нищо нямало да се промени. Дай им ти веднъж да отхапят от теб и няма се отървеш повече.

  Ти в момента си в Долна Митрополия и дребно временно неудобство ли му викаш на това да те вкарат в затвора защото някой така си е решил без да се обосновава?

  @Любомир Сирков: Оттеглянето влиза в сила 180 дни след датата, на която депозитарят получи нотифицирането
  а през тези 180 дена колко тежко и удобно може да се наложи тоя закон ако е бил вече влязал в сила? ммм никой няма после да избяга от удобството.

  Saykor

  Reply
 19. Kristian

  АЗ съм против ратифицирането на ACTA , тъй като считам, че това накърнява правото ми на достъп и търсене на информация, както и личната ми неприкосновеност, гарантирани от конституцията на Република България!
  Като ИЗБРАН ОТ МЕН, представител в ЕП, настоявам да защитите МОИТЕ права, като гласувате ПРОТИВ това срамно споразумение!

  Reply
 20. Любо Николов

  Григоре,
  Това, че съм против е ясно.
  На протеста ще дойда, но моля теб и други хора, които са по-навътре в материята, да решите – имам ли някакъв друг начин да бъда полезен.

  Reply
 21. Eneya

  Мисля, че проблемът е, че изобщо го има като опит.
  Според мен е просто тест или “ако мине”.
  Не виждам друго основание да е в този си вид и така поднесен.

  Reply
 22. Pingback: НЕ на тайното споразумение! | Блогът на Иван Стефанов

 23. Pingback: Не на ACTA! – wildfuture.net

 24. Anonymous

  mi to vse edno dasi kupq audio kaseta i da q dam posle na priqtel i kvo vlizame v kausha ???
  emi to bogatite vinagi po bogati shte stavat to zakonte sa zatqh

  Reply
 25. Жилов

  Един колега днес каза нещо доста на място:

  Казват му:
  – Не може да мине нещо толкова абсурдно, срещу което са всички обикновени хора.
  – Аха. Както Сухия Режим не е минал.

  Reply
 26. tristan

  Интересно, ако доставчиците имат право да четат e-mail-те то значи ли, че ако пращаме секретна информация (фирмена) то те имат право да я четат!?! И ако това е вярно то в такъв случай те нарушават точно тези правила, срещу които ще са задължени да се борят.
  Това малко ми прилича на историята с яйцето и кокошката.

  Reply
 27. Misho

  Мамка му! Дано не се одобри това защото лошо ни се пише…
  Мръсните политици подписват без да знаят какво е това.

  Reply
 28. Михаил

  Когато ми направят европейска заплатата, тогава да ми искат по европейски широки пръстите да им хрантутя оялите се и без това монополисти. За сведение на Пешо – минимална работна заплата в България – 140 евро, цена на “безплатния” според него Уиндоус – $220. Ако ще ни задължават да плащаме – първо да ни осигурят с какво да плащаме. А не да сме със заплата по-ниска и от третия свят, а да ни тъпчат както им е удобно. Аз предлагам друго – таксите за подобни “интелектуални” продукти да са регионално съобразени. Защото аз с такава заплата не мога да им плащам в минуси. Всъщност, на мен ми се полагат безплатни от университета, ама после какво правим? И друго нещо интересно – в Гърция взимат 780 евро за гледане на стари хора на половин работен ден (в БГ еквивалента на тая “професия” е 150 лв). А тука нашите висшисти работят денонощно и едвам парното си плащат. Ами смешно е. Време е вече да престанат да ни тъпчат и ползват като овце. И да спрат да внасят хрупащи домати и други подобни боклуци от Европата и да ми искат пачки за тях, боб и чесън от Китай и всякакви други смехории. Съсипаха ни отвсякъде.

  Reply
 29. Бай Иван

  Аз изчетох доста от коментарите намерих и превод на текст, който е бил подписан от правителствен представител.На кратко това малоумие може да бъде подписано само от българско правителство (без възражения и препоръки за промени).Нека сега да разсъдим.Да приемем, че всички мерки ще се спазват, хората ще си купуват лицензирани продукти всички ще са щастливи.Така например ако си купя филм за възрастни (18+)гледам го сам,защото ако го гледам с жена си вече съм нарушител, и помоля жена ми да изпълним някоя поза от този филм, вече сме за затвора като крадци на интелектуална собственост, понеже сме копирали без лиценз за това и без да сме платили за това част от филм.Смешно нали Сега следва да догадим кой точно ще докладва за нарушението на изпълнителните органи, разбира се будния комшия, които веднага ще пусне „донос“ за нарушението.Това да ви звучи познато от някъде?Май вместо да вървим напред ние вървим на зад към едно близко минало.
  По смисъла на това споразумение, веднага следва да се затворят ВСИЧКИ учебни заведения и да се глобят/опандизят всички ученици, студенти и преподаватели, които разпространяват знания които не са техни.Например ако доцент Х чете от учебника на професор У на аудитория от 120 студенти следва да опандизим всичките като нарушители.А още по жалко е ситуацията в училищата, където няма преподавател, който да чете материал на учениците от собствен учебник.А дори и така да стане не дай си боже да цитира някоя фраза от труд на някои професор или академик без да си е платил предварително – присъда до живот.А още по трагична е ситуацията в детските градини и ясли там работят отявлени криминални рецидивисти, които всеки ден потъпкват и нарушават споразумението, понеже пеят, декламират и си играят с децата, учейки ги как да станат хора един ден. (и как да подписват такива малоумни споразумения).

  Reply
 30. Валентин

  Също, този сайт се води “съучастник в престъпление”, независимо дали служителите му са имали каквато и да е реална възможност да разпознаят информацията като “нарушаваща авторските права”, и/или да я свалят навреме.

  В същност сайтът не може да е съучастник, такъв може да бъде собственикът на сайта.

  Reply
 31. "fack off AKTA SOPA"

  Докато има хора който да искат безбожно много пари за каквото и да е било ще има хора и начини да се сдобиеш с него

  Reply
 32. Владимир

  Работата е ясна! В създаването на това споразумение се крие една много по-дълбока цел от тази, която излиза на повърхността. Целта е да се спре достъпа на обикновените хора до важна информация, както и нейното разпространение. Интернет е най-мощния източник на информация от всякакъв тип, а също така и най-мощната образувателна система в момента. В момента не съществува Университет в света, колкото и престижен да е той, който да даде такова голямо образование по ВСИЧКОЛОГИЯ.

  А това въобще не се харесва на някои господа, които управляват света. По скоро тях ги устройват невежи, незнаещи, дезинформирани и глупави хора. Накратко казано – лесно управляема маса.

  Reply
 33. Владимир

  “Илюминати” продължават бавно и славно да вървят към заветната си цел.

  Reply
 34. Pingback: Протест на свободолюбивата Интернет-общност | КЛУБ ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО – ИСТИНА

 35. Бай Джон

  Бай Иван, няма нужда да се връщаш назад в близкото светло минало. Отвъд океана комшийският донос е практика и сега.

  Reply
 36. mimom

  Аз , имам идея -вярно , не е много приемлива особено за пристрастени , но ако се обединим и го възприемем в реалност ,и го направим- ще направим така ,че да ни се молят – понеже ще фалират всички-Гоогле,мугле,скайпе и най вече WIN.
  СПРЕТЕ НЕТА—ИЗХВЪРЛЕТЕ КОМПЮТЪРА ! АЗ ,БИХ ГО НАПРАВИЛ!!!!! И ЩЕ ГО НАПРАВЯ!!!!!!!!

  ЕГАТИ И КЕФА НА ФАЛИТИ ТОГАВА ОТ ДОСТАВЧИЦИ ДО УЙНОСА!!!!!!!!!!! ЩОМ ТАКА ЩЕ НИ ВРЪТКАТТТ!

  Така ще направя ! Който желае може да ме последва. Аз ,мога и без Нет. Нека да ги наведем !

  Reply
 37. mimom

  Ето ,сега ще направя първата стъпка- имам уведомения от Гугъл за промяна на декларацията от март. Сега официално прекратявам дейността си на пощата им която ползвах. За кореспонденцията си имам телефон, така ,че пощата им която ползвах не ми е вече необходима!!!ADIO GOOGLE!!!

  Reply
 38. Ядосан прованс

  НЕ НА АСТА!! ЖИВЕЕМ СРЕД ДЕМОКРАЦИЯТА !! ТОВА Е ТОТАЛНО ПРОТИВОПОЛОЖНО НЕЩО НА НЕЯ!! КАК КАТО ЧУЯ ЕДНА НОТА КРАДЕН ЗВУК ВЛИЗАМ В ЗАТВОР ТАКА ЛИ ??? :@:@:@ ИЛИ ПЪК КАТО СИ ПУСНА КЛИПА ВЪВ ВБОКС И 100 000 СЛЕД МЕН СА ГО ГЛЕДАЛИ 100 000 ЩЕ ОТИДАТ В ЗАТВОРА…. НЕ НА АСТА !! КООПЕРАЦИИТЕ ДА Д•УХАТ!!!

  Reply
 39. Pingback: ACTA и нарастващата вълна на недоволство – Блогът на Дани

 40. Григор Post author

  @Димитър: Уиндоус реално наистина е безплатен (за домашни цели), защото Майкрософт не те преследва, ако го откраднеш. Но дали нямаше да те преследва и ако го нямаше Линукс също може човек да пробва да се сети…

  @Kristian: Грешно място. Пробвай към народния ти представител.

  @Любо Николов: Благодаря от сърце!

  @Eneya: За мен проблемът е, че е формулиран така, че реално праводържателите да са в ролята да не носят отговорност за нищо и да имат право на всичко (включително да определят на какво още имат право).

  @Жилов: Изразът “В една демократична и свободна държава това не може да се случи” е пословичен с познай какво. 🙁

  @tristan: Не е като с яйцето и кокошката. Има просто решение – това, което винаги работи в случаи на подобна формулировка. Който е по-богат и силен, той има правото да чете информацията на другия. Където акулите и хамсиите имат равни права да се ядат едни други, кой кого изяжда на практика?

  @Божо: Държането на подобно споразумение в тайна и налагането му по този начин изисква “лобиране” в размер, по неофициални предположения, между двайсет и трийсет милиарда долара. Никоя праводържателска компания поотделно няма толкова пари. Познай дали вече си нямаме праводържателска мафия… А записът в e-lect.net според мен е опит да се разсъждава спокойно и разумно, и изисква спокоен, разумен и аргументиран отговор. Ще се опитам да го дам.

  @Михаил: Проблемът не е в парите, а в свободата. Избор между пари и свобода не съществува. Който избере свободата, бързо става достатъчно богат. Който избере несвободата, бързо става беден.

  @Бай Иван: Уви, подписано е не само от българското правителство. Но е отхвърлено от куп други правителства, включително Германия и други умни страни в ЕС. Изводът си е за нас.

  @Владимир: Не съм поклонник на теориите на световната конспирация. Но признавам, че понякога могат да се получат ефекти като от нея, дори ако я няма… Никой микроб на света не изглежда като онези в рекламите за почистващи препарати. Да твърдиш, че микробите се събират на оперативки и планират как точно да те разболеят, е клиничен симптом. Но че микробите успешно разболяват и убиват хората е факт.

  @mimom: Да, Гугъл и прочее ще фалират, а пък Холивуд и фармацевтичната мафия ще останат. Май не е точно желаната цел?

  Reply
 41. Валентин

  @mimom: Ползването на информационни технологии (компютър и Интернет) не е задължително да включва ползването на Skype, Google и Windows. Ако желаеш можеш да не ги ползваш, но да продължиш да имаш достъп до Интернет. Ако ползваш Интернет и компютъра си само за “пиратстване”, тогава наистина не ти трябва. Но много хора ползват технологиите за непиратски цели.

  Когато си купувате продукти и услуги, които се рекламират по телевизията, вие наливате пари на праводържателската мафия, която финансира приемането на подобни закони. Начин да протестирате е да избягвате да купувате рекламирани продукти. Така ефективността на рекламата ще намалее и приходите на праводържателите ще паднат. Също така избягвайте “маркови” стоки и услуги (ако е възможно).

  Обаче малко хора ще протестират по този начин. За да намалите допълнително приходите може да сведете до минимум икономическата си активност (произвеждайте по-малко, консумирайте по-малко). Това ще удари икономиката и паричните потоци ще намалеят (хората ще обеднеят). В резултат и приходите на праводържателите ще паднат, защото хората ще бъдат принудени да купуват продукти и услуги, които са по-евтини (не са рекламирани по телевизията), което ще намали допълнително приходите на праводържателите.

  Reply
 42. mimom

  Добре де аз имам музика мп3 -266 cd.,305 dvd с музика ,и 350 диска с филми xvid, Утре ще отида на “шивача от панама ” да видя за раиран костюм, и не знам колко ще ми дадат на решетката.? Вие как мислите споделете ?!

  Reply
 43. mimom

  Не разбирам много от работите които чета- но си мисля ,че ще има ГЛОБАЛЕН СРИВ В ПРОСТРАНСТВОТО…………

  Reply
 44. Feim

  Как може да има такива хора?Хора с такава гражданска позиция,днес цял ден изпращам на всичките си приятели във Фейсбук материали свързани със SOPA PIPA ACTA и на 90% от хората не им пука за това което може да се случи в България и редица други държави. Просто нямам Думи

  Reply
 45. Христо

  АЗ съм против ратифицирането на ACTA , тъй като считам, че това накърнява правото ми на достъп и търсене на информация, както и личната ми неприкосновеност, гарантирани от конституцията на Република България!
  Като ИЗБРАН ОТ МЕН, представител в ЕП, настоявам да защитите МОИТЕ права, като гласувате ПРОТИВ това срамно споразумение!

  Reply
 46. Владислав

  Това което целят е много по-ужасно от ACTA. До колкото съм осведомен целта им е глобален контрол над всички нации. Естествено ще е много по-лесно като се заглуши народът чрез забраната на най-силното оръжие Интернет. Нека всички се убедим и наддадем глас! Нека спрем това безумие ! Нека се опълчим срещу узорпаторите !

  Reply
 47. Пешо

  @Димитър – разбира се, че Уиндоус е практически безплатен за домашна употреба за всеки желаещ. Като “практически безплатен” значи точно това, а не, че е пуснат без пари от Майкрософт. В момента марковите компютри с преинсталиран Уиндоус са доста и там е платен (на много по-ниска цена), но само до преди няколко години не беше така – на практика всички домашни компютри се купуваха без да се заплаща ОС, а продавача инсталираше такава като безплатен бонус, или оставяше купувача да направи същото. Та до преди няколко години на 95% от домашните компютри си имаше съвсем безплатен Уиндоус, че и на много от фирмените. Въпреки че привидно Майкрософт се бореха срещу това (вероятно театър за пред акционерите), на практика никога не са правили нищо съществено по въпроса. И в момента, въпреки повечето защити, инсталирането на чудесно работещ пиратски Уиндоус 7 е елементарно и такъв има на безброй домашни компютри. Естествено, тая безплатност се изплати на Майкрософт много добре – с почти пълен монопол при ОС. Изобщо не се съмнявам, че при желание Майкрософт можеха доста отдавна ефективно да защитят Уиндоус по начин, който да намали пиратската употреба в пъти. Също така не се съмнявам, че от това биха загубили както колосални суми, така и водещото си положение.
  Или направо казано, Майкрософт неформално подкрепяха и подкрепят (поне пасивно) пиратското използване на продуктите си за домашна употреба.
  В тоя смисъл можем да ги считаме за срамежливи пионери на свободния софтуер 🙂

  По същият начин стои въпроса и с много други производители на комерсиален софтуер. Така е и с разните права. Според мен вече на всеки разумен е ясно, че със затягане приходите от музика и филми няма да се повишат, и че златното време от преди масовия интернет е безвъзвратно отминало. Безумни закони в защита на авторските права, ако случайно проработят, ще доведат до сериозен спад в приходите. Това ще подтикне авторите да търсят директни канали за разпространение, което пък ще направи излишни точно тия, които се напъват да въвеждат ограничения.

  Reply
 48. Григор Post author

  @Пешо: Колкото и куриозно да звучи (особено от мен), Майкрософт имат съвсем действителен и огромен принос за свободния софтуер. От една страна, достъпността на Windows беше основен инструмент за правенето на домашния компютър толкова популярен. А това създаде огромното количество програмисти, които написаха планини свободен софтуер. От друга страна, недостатъците на Windows стимулираха това писане – ако например желязно стабилната и надеждна OS/2 не се беше провалила маркетингово, днес свободният софтуер щеше да е доста по-малко.

  А за правата… вече писах, че според мен ACTA въобще не е заради права. Но да не се повтарям.

  Reply
 49. NewWay

  Така както чета излиза, че ако аз си купя оригинален диск с хубава музика, кача някое гадже в колата и пусна диска с цел двамата да се насладим на светлините на София, може да ме глобят! Това означава ли, че аз трябва да купя 2 диска, защото сме двама човека вътре. Нещо като да си купиш билетче за градския автобус и БИЛЕТЧЕ за допълнителния багаж, дето е с теб. Е хубава работа!!!!!!!
  Аз съм против въвеждането. Нещо не ми харесва как може да се интерпретират нещата.

  Reply
 50. Димитър

  @Григор: Това че в БГ не те преследва не значи че в другите дуржави не го прави. Но иначе мнооого добре се насочи какво щеше да стане ако го нямаше Линукс. Колкото и да не съм му почитател на Линукса то конкуренция трябва да има за да има поне малко ред в нещата иначе всеки ще прави каквото си иска

  Reply
 51. Димитър

  @Пешо: Windowsa в марковите пц-та е вкл’чен в цената. Да там е по-ниска НО нека да не забравяме че самия марков комп струва повече нали? Марката вдига цената. Ти говориш за България, в други държави няма такова нещо като “безплатен Уиндоус”. И все пак си остава заплахата, че един ден Майкрософт могат да престанат да си траят и да извадят тоягата. Имат ги условията.

  Това което трябва да се направи е пълен бойкот на всеки който подкрепя ACTA, PIPA и SOPA. Трябва списък с всички компаний който официално и неофициално ги подкрепят и потребителите да забравят че те съще струват. Разбира се понякога е трудно да се намери заместител така че не може за всеки да се приложи това но за повечето ще може. Paypal се заменя с Moneybookers, Godaddy с NameCheap и т.н…. това са сам примери.

  Всеки от нашия парламент застанал на страната на ACTA просто трябва да му завърши каквато и да било кариера на момента за винаги. Той не трябва повече да същеструва.

  Какво казват по телевизията? Много се дразня когато говорят за някакав си закон срещу торентите. “Пак искат да затварят торентите”, “Пак подгонили торентите”. Намери ли се една телевизия да каже истината? И вие си плащате за кабеларки???? С какво по-точно го заслужиха? Работил сам в няколко, всички са един дол дренки и не си струват парите. Имате интернет – трябват ли ви?

  Saykor

  Reply
 52. Димо

  ‘- Интернет доставчиците трябва да бъдат задължени юридически да вземат мерки потребителите им да нямат възможност непозволено да споделят или достъпват защитено с права съдържание.’

  http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st12/st12196.en11.pdf

  Можеш ли да изкараш точно къде е намекнато това? Не съм чел целия текст, защото е написано на ‘адвокатски’ за да не могат рандоми като мен да намерят търпение да го изчетат 🙂

  Reply
 53. Александър

  Искам да попитам, някой сейвнал ли си е текста на ACTA, защото официалният линк от europa.eu (който и Григор е постнал в този постинг) спря да работи?

  Reply
 54. Eneya

  АЗ да, може да се намери на блога ми и го има на още места, където хора са го пребуликували с коментари по подточките.
  Предпочитания за версия?

  Reply
 55. Pingback: Grigor Gatchev – A Weblog » Blog Archive » ACTA – по-подробно

 56. Александър

  @ Eneya: Благодаря ти. Аз сега гледам, че пак си работи линкът, но поне аз имах проблеми сутринта.

  Пак припомням: на 11 февруари ще има протест срещу ACTA.

  https://www.facebook.com/events/246513398758312/

  Поздрави
  Александър

  Reply
 57. Владо

  До Пешо, Windows и Microsoft. Човече, ти си от много добре заблудените и подложени на умишлена пропаганда хора. Това за монопола е пълна глупост. Твоето мислене е продукт на дългогодишното вменяване на хората, че компютъра е уиндоус-а.

  Reply
 58. a3

  Едно е сигурно – като цяло българина търпи, но това, ще е капака.. Определено, ако се приеме това нещо(наричам го така, защото е безсмислена изгъзица, с която се опитват да контролират хората), то наистина ще станат много световни неразмирици 🙂
  Еми, мога само да попитам Европейския съюз дали би поел този риск да загуби позициите си..
  А относно България.. Напоследък сме станали крайно агресивни, и се съмнявам, че някой ще ни спре ..
  Както каза един приятел: Правителството ни е подмолно, за какво да се ядосваме за това, че ни … да кажем изненада 🙂

  Reply
 59. Pingback: НЕ на тайното споразомение | Блогът на Ясен Георгиев

 60. Pingback: ACTA – по-подробно

 61. Pingback: Заедно да спрем ACTA | Блогът на Артика

 62. Шapкан

  слушах по БТВ (радиото) как един гъз (продуцент ли, търговец ли) защитаваше АКТА с изтърканите лафове за “защита правата на творците”.
  Надали е самотен в умуванията си.
  Не просто протести, а саботажи трябват.
  И малко подпалени коли на институциите-защитници на “авторското право”. Може и да схванат намека.
  Защото “протестите в рамките на закона” са просто отдушник без никакво влияние.

  Reply
 63. Митко

  Извинявам се за параноята, но имам питане. Някой има ли идея защо Avaaz – ACTA ми предлагат (след като гласувах) да сложа адрес на мойта страница който персонално ме свързва към хората който биха гласували след мен през дадения ми от Avaaz линк?

  Адреса който Avaaz ми дадоха да сложа на страницта ми е:
  http://www.avaaz.org/en/eu_save_the_internet_spread/?ccZcKcb

  Необходимия адрес е:
  http://www.avaaz.org/en/eu_save_the_internet_spread

  Оставащите ‘ccZcKcb’ биха могли лесно да бъдат използвани за създаване на досие в стил кой от кого/къде е научил за тях. Аз ли съм твърде параноичен или е разумно да очаквам, че кой с кого се познава просто не е тяхна работа?

  Reply
 64. Pingback: Кажете НЕ на АСТА!!! « Rois

 65. SVG

  Има, малко лицемерие в цялата работа и АСТА, колкото и да се опитват да ви лъжат и да ви убеждават, че е срещу крайните домашни потребители, е преувеличена. Идеята е следната:
  – торент тркери и всяакъв формат на споделяне файлове, защитени от авторски права, започнаха да печелят на гърба, веднъж вурху обикновените потребители / дали с много реклама, банери, е-mail-и или платени VIP услуги / и втория път директно от самите носители на авторски права. И в цялата тази лакомщина и лицемерие, торент тракерите и сайтовете за fail sharing, ако бяха отделяли от чистата си печалба към носителите на авторски права, никога нямаше да се стигне до тук. В този си вид и безплатна печалба, това споделяне е обречено и това, не е от днес. Не се оставяйте на манипулация, а се опитайте персонално и глобално да видите нещата.

  Reply
 66. Шapкан

  как някой може да печели “на мой гръб” от реклами в сайт, от който тегля информация, ако аз не съм рекламодател?
  Дерат от рекламодателите. И? Живи да ги одерат – пада им се. Дасега не съм видял реклама без лъжа или премълчаване на истината в нея.

  “носител на авторски права” – това кой е? Самият автор или боклукът, обявил нечий информационен масив за своя собственост?
  И що е то “собственост” върху информация?
  Прудон е писал, че собствеността (върху материални обекти) е кражба, а собственост върху информация – това си е кражба на кражбите.

  и точно защото не се оставяме на манипулация, не се напъвай.

  Reply
 67. някоя си

  АСТА не нарушава ли по някакъв начин Закона за защита на личните данни?

  Reply
 68. Григор Post author

  @SVG: Торент тракерите не печелят нищо от носителите на авторски права (освен ако не се договорят с носителите да вземат пари от тях за рекламата). От потребителите действително печелят, чрез рекламни банери. Доколкото зная обаче, рекламните банери не носят кой знае колко пари, а поддържането на приличен торент тракер си е сериозен разход – хостване, проверка на торенти за фалшиви или овирусени неща, и т.н. Така че печалбата им надали е колкото се изкарва.

  Безсървърните P2P технологии обаче нито имат как да се договорят с носителите да вземат пари за реклама, нито имат как да показват реклами. По тази логика те трябва да нямат никакви проблеми. Реално, разбира се, ACTA е срещу тях точно както и срещу торент тракерите.

  Иначе казано: печеленето на пари не е проблем за ACTA. Проблемът, който тя се мъчи да “коригира” е, че правоносителите не могат да нарушават правата на когото си поискат както си поискат, да използват това за мачкане на легална бизнес-конкуренция и да искат обезщетения за въображаеми печалби.

  @някоя си: ACTA нарушава по всякакъв начин Закона за личните данни. Но тъй като е международен договор, е с приоритет над вътрешното ни законодателство.

  Reply
 69. Pingback: България против „АКТА“ « WEBJIX.com

 70. Pingback: НЕ на тайното споразумение!!! « Radoslav Iliev

 71. Емил Панчев

  Ето какво написах на всичките ни представители в Европейския парламент, чувствайте се свободни да го ползвате навсякъде – не си искам авторските права 😉

  Уважаеми дами и господа,

  Позволявам си да се възползвам от своите граждански права и да заявя, че одобряването и подписването на т. нар. „Търговско споразумение за борба с фалшифицирането” (ACTA) представлява безцеремонно погазване на свободата на словото, боравенето с информация и самия смисъл на Интернет. Световната мрежа представлява естествена стъпка в нашата еволюция, която идва да покаже, че човешкият вид е надмогнал различията и се стреми към обединение и социализиране. Тя позволява на всеки един да бъде там, където желае, да прави онова, за което мечтае, и да е с тези, с които е свързан – независимо от възраст, пол, раса, сексуална ориентация и всички други белези, измислени през вековете да ни разделят и отдалечават един от друг. С приемането на ACTA свободата на Интернет и на неговите потребители ще бъде сведена до нула. Следене на трафика, преследване и наказване за споделяне на информация и/или фриволен изказ за/против дадена кауза, събитие, компания или личност – ще връщаме „железния режим” и комунизма ли? Не съм съгласен изискванията на корпорациите-праводържатели, платили милиарди долари за лоби, да се приемат безрезервно и да им предоставят пълна власт и контрол над нашите граждански и потребителски права.
  Настоявам Вие, като наши избранници и представители на България в Европейския парламент, да се обявите против подписването на този безумен акт и да подкрепите свободата и силата на информация, наречена ИНТЕРНЕТ!

  С уважение,
  Емил Панчев

  Reply
 72. Григор Post author

  @Емил Панчев: Благодаря от сърце – но ACTA вреди далеч не само на Интернет.

  Вредата срещу Интернет е само малка част от вредата в електронните средства, комуникации и медии като цяло. А тази вреда е само малка част от вредата чрез “интелектуални права” в живота като цяло.

  Reply
 73. Шapкан

  за да се “връщате към комунизма”, първо трябва да сте били там – в комунизма, а не в лагерите на държавния капитализъм.
  Когато човек се подлъгва да ползва лъжливи понятия, непрекъснато ще се оплита какво точно желае и ще постига облатното на онова, което търси.

  Reply
 74. Шapкан

  та не разбрах как някой печели ОТ МЕН (ползвателя), когато слага реклами, на които не обръщам никакво внимание?

  и какво “разбирателство” може да има с “правоносители”? Пак ли овцете да са цели и вълците сити?
  (тази нощ, пак като заваря сивчовците в двора, ще им разкажа тоя майтап, ще пукнат от смях)

  освен това, надали някой сериозно се е замислял какво и колко защитава “законът за личните данни”.

  Reply
 75. ekaterona m.

  ако този акт влезе в сила, интернета се обезсмисля.

  аз лично ще престана да го ползвам – няма да ми служи за нищо.

  предлагам да вземем пример от Ганди – и ако бъде приет всички в Бг, поне за месец, или повече, по желание, да го изключим
  и да не плащаме за интернет. за какво да плаща по лев на ден – за да напиша 3-4 имейла на година? не, мерси.

  както в миналото съм живяла без нет, дори без телевизия-кабел, пак мога!

  АСТА ОБЕЗСМИСЛЯ интернета.
  това е престъпен, античовешки акт.

  Reply
 76. M. G.

  Това е абсолютно безобразие. Нарушават се основни човешки права. Гледат покрай ограничения за уж пиратското разпространение да следят и ограничават хората. И така големите корпорации да правят каквото си искат.

  Reply
 77. Pingback: ACTA дайджест

 78. Гарсона

  Имам въпрос към капацитетите тук по gmail: някой може ли да обясни накратко в какво ще се изразяват на практика тия промени в политиката им, дето ги обявиха? Четох ги, ама нищо не вдянах, уж че знам английски на някакво ниво.

  Reply
 79. Огнян

  ACTA ми звучи толкова налудничаво, че прогнозирам само един край на тази история: международно гражданско неподчинение. Ще излязат няколко милиона души на улицата всеки с по един-два касетофона, и ще пуснат дружно музика. Изпълнителната власт едва ли ще успее да арестува всеки поотделно. А тези, които хване – ще крещят с пълно гърло “ДИСКРИМИНАЦИЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!”.

  Reply
 80. Pingback: България вече е подписала споразумението |

 81. Григор Post author

  @Chet: Ако вярваме на Сергей Станишев. Проблемът е, че аз лично не му вярвам.

  Reply
 82. Pingback: НЕ на тайното споразумение!!!

 83. Pingback: НЕ на тайното споразумение 2 !!!

 84. Pingback: [ H ] Hamil Блог 2008 » Blog Archive » NO ACTA!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *