Какво всъщност значи докладът на ЕК

Надали остана медия, в която да не пише какво всъщност означава този доклад. Разликите в мненията, естествено, са от земята до небето. Оставам с усещането, че ЕК имат трийсетина различни доклада.

Да, ама не. Мъчи ме подозрението, че докладът е само един и съответно значи само едно нещо. Че няма да го прочета по медиите – няма. В България мафията си има държава, включително медиите й. А най-лошото е, че напоследък и в повечето “демократични” държави е така, но все пак в по-малка степен. Засега. Така че май единствената възможност да научим истината е, колкото и да е неприятно, непривично и уморително, да използваме собствените си глави.

Моята глава мина по следния път:

ЕК не е фар на мъдростта, демокрацията и истината. Нито е ято безгрешни ангели. ЕК е съвременна Византия – възел от противоречащи си маски, които работят заедно където имат общи интереси. А интересите са общи на много повече места, отколкото може да се предположи по маските. Така че ЕК върши повече работа, отколкото може да се предположи по видимостта “орел, рак и щука”. И особено по факта, че продукция от типа на Въпросния Доклад се пише заедно от носители на различни маски.

В същото време, видимите разлики трябва да се поддържат някак. Затова и един такъв доклад неизбежно е тюрлю гювеч от най-различни позиции. А за да има все пак от него ефект, той се пише както се прави драже с горчиво лекарство. Отвън е добре овкусената обвивка, активното вещество е отвътре.

По какво да познаем активното вещество ли? Много просто – по това, че е активно. В нашия случай активността му умишлено е по-очевадна, отколкото обикновено – изнесена е като изрични препоръки. “Говорете си каквото искате – искаме да вършите ето това.” Ще го повторя още веднъж: същността и истината в съдържанието на този доклад са дадените в него препоръки.

За максимално удобство ги цитирам тук. (Възможно е да не съм открил най-точната и пълна версия – ако е така, поправете ме, ще имам грижата да внеса корекции!) И… не мога да се сдържа и да не предложа моя превод в “думи прости” на изискванията. Впредвид че всеки българин разбира от футбол и политика.

1. Реформа на съдебната система
– Да се обнови съставът на Висшия съдебен съвет с мандат да предприеме провеждане на реформа из основи.
(Съдебната ви система е мафия, а във ВСС са капотата й – сменяйте из основи.)
– Да се изготви и изпълни средносрочна стратегия за човешките ресурси в съдебната система, която да се основава на анализ на нуждите и натовареността, с промените в структурата на съдилищата, назначенията и обученията.
(Преструктурирайте системата си. Сега е направена така, че дори при свестни хора да е неефективна. Използвайте го и като предлог да махнете мафиотите.)
– Новият главен прокурор следва да получи мандат да проведе реформа в структурата, процедурите и организацията на прокуратурата въз основа на независим функционален одит и в сътрудничество с външни експерти.
(Сегашният главен прокурор е мафиот – сменете го. Юридическите ви експерти и одитори също са хора на мафията – не разчитайте на тях. Наемете за промените външни одитори и експерти. Сетете се чии.)
– Да се постави цел за завършване на работата по новия Наказателен кодекс и за неговото прилагане.
(Сегашният ви НК е писан да пази престъпниците и мафията. Напишете нов, който да не ги пази, и го прилагайте.)
– Да се гарантира откритото участие на всички значими НПО и професионални организации при определянето и наблюдението на стратегиите за реформи.
(Всичко, което правите, го отворете за външен контрол – инак мафиотите в системата ви ще съсипят нещата пак. Външният контрол да е от всеки, иначе ще влязат пак само пионки на мафията.)

2. Независимост, отчетност и етика на съдебната власт
– Работата на Инспектората да се съсредоточи върху етиката и ефикасността на съдебната система. Да се установи единна и ефективна система за разпределяне на случаен принцип на съдебните дела, която да се използва повсеместно в страната.
(Накарайте Инспектората да си върши работата; за рецепта как вижте предишната точка. Премахнете практиката дела срещу мафията да се разпределят на съдии-мафиоти.)
– Да се гарантира, че изборът на главен прокурор е пример за прозрачен и състезателен процес, основан на критерии за професионална етика и ефективност.
(Сегашната система за избор на главен прокурор гарантира избора на мафиот. Погрижете се изборът да е открит и под външен контрол, за да можем да ви помогнем и ние.)
– Прозрачността, обективността и професионалната етика да се превърнат в главни приоритети при атестирането, повишаването, назначаването и вземането на дисциплинарни решения по отношение на магистратите.
(Кадровата работа в съдебната система да стане прозрачна, включително за нас. Иначе мафиотите издигат мафиоти и гонят свестните. Или слагате край на тая възможност, или гледате ЕС през крив макарон.)

3. Ефикасност на съдебния процес
– Да се изготви стратегия за намаляване на случаите, при които има закъснение при публикуване на мотивите към съдебните решения и да се анализират начините за справяне с този проблем.
(Бавенето на дела ви е тежък проблем. От учтивост не ви казваме директно че е умишлено. Искаме да действате по въпроса, под наш контрол.)
– Да се запълнят празнините при ефективното изпълнение на съдебните решения, като например укриването с цел избягване изпълнението на присъда лишаване от свобода или неизпълнението на финансови наказания, наложени по съдебен ред.
(Докато сериозните престъпници не са задържани в ареста, ще бягат. Прекратете за тях практиката да бъдат пускани под домашен арест или подписка. Видели сме номера, вече не минава.)
– Да се приеме стратегия за повишаване на последователността при правоприлагането, включително дейна стратегия на Върховния касационен съд за установяване на въпроси, по които има разногласия, и постановяване на решения по тях.
(В светлината на борбата с организираната престъпност и корупцията: пресечете практиката съдии да изпълняват нарежданията на престъпността. Установете практика, при която такива съдии си понасят отговорността.)

4. Борба с организираната престъпност
– Да се гарантира, че членовете на новата Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество се назначават въз основа на тяхната професионална етика, както и че другите институции, и най-вече прокуратурата, напълно съдействат за работата на комисията; да се гарантира също бързото вземане на решения от Върховния касационен съд, за да запази нейния авторитет, ако е необходимо;
(Корупцията е завладяла страната ви и е създала финансови феодали. Отнемете им имуществото, или нямате шансове за ЕС. За целта се погрижете съответният орган да е от некорумпирани хора и да работи ефективно. Помислете пред кого следва “да се гарантира” това и дали хитрувания ще минат.)
– Да се извърши независим анализ на провалилите се дела, като се анализират слабостите както в следствието, така и в прокуратурата, в това число защитата на свидетелите, икономическият и финансовият анализ, събирането на доказателства от полицията и сътрудничеството между съдебната и изпълнителната власт.
(Искаме пълен достъп до всички материали по провалилите се дела. На тяхна основа ще ви кажем кого да махнете от следствието и прокуратурата, как искаме да работите по изграждане на делата и пр.)
– Въз основа на този анализ, да се премахнат недостатъците в структурата, управлението, персонала, обученията, сътрудничеството и професионалните практики.
(И след като ви кажем всичко това, искаме да го изпълните безпрекословно. Под наш контрол.)

5. Борба с корупцията
– Да се използва натрупаният опит от минали случаи, за да се подобри работата на полицията, прокуратурата и съдилищата.
(Не чакайте ние да ви учим на базата на грешките ви – учете се и сами от тях. Особено от корупционните. Ако се наложи пак ние да ви учим…)
– Да се направи независима оценка на въздействието на българската национална стратегия за противодействие на корупцията.
(Искаме от вас подробна национална стратегия за противодействие на корупцията. След като я получим, ще й направим оценка. Ясен ли е намекът?)
– Да се повери на една-единствена институция задачата да координира борбата с корупцията, да подпомага и координира усилията в различните сектори, да докладва за резултатите от прилагането на стратегията за противодействие на корупцията във всички държавни структури и да поддържа нова независима система за наблюдение, в която участва гражданското общество.
(Искаме конкретни поименни отговорни за борбата с корупцията, без възможност да се оправдават едни с други. Искаме те да имат достъп до всички държавни структури и всички права да вземат мерки. Ще се отчитат периодично пред цялото общество, за да си прави то изводите и да има как да ви контролира. Ние също.)
– Да се измени Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, така че да могат ефективно да се налагат наказания, които имат възпиращо действие.
(Въпросният закон е написан да няма ефект. Резултатът, т.е. целта му, е корупция във властта. Нареждаме да го преработите така, че да спира корупцията във властта ефективно, и да се погрижите да бъде прилаган, колкото и да ви е неприятно.)
– Да се преразгледа системата за деклариране и проверка на имущество, като тя бъде превърната в ефективно средство за установяване на незаконно обогатяване.
(Вземете мерки да се разкрива чрез проверка на имуществото всяка проява на корупция, сегашна или минала. След това ще ви контролираме грижите ли се корупционерите да губят имуществото си.)

Който разбрал – разбрал. Изводи нарочно не предлагам – направете си ги вие. Дали е по-виновна полицията или съдът, кой къде какво е сгафил, кой добър и кой лош – в препоръките има написано достатъчно и достатъчно ясно, дори без “преводите” ми. Четете и се просвещавайте.

Не е за бюрократите в Брюксел, нито за депутатите в София. За вас и децата ви си е.

26 thoughts on “Какво всъщност значи докладът на ЕК

 1. Geo

  Супер анализ, мерси много, че го сподели! Дано и онези по кабинетите те прочетат.

  Reply
 2. wn

  Странно е само едно: в наше време, когато Новият Световен Ред (НСР) е замислен да бъде нещо като първо приближение към Анархизъм в планетарен мащаб, Европейският Съюз, който е една от фундаменталните лабораторни “посявки” на НСР, се опитва да се прави на Държава.

  А може би – на принципа: горски пожар се гаси с друг горски пожар – и тук: държавностите се ликвидират чрез нова държавност.

  Reply
 3. Кирил

  Общо взето проблема може да се определи:
  съдебна система, съдебна власт, съдебен процес, организирана престъпност, корупция.
  Странно защо всичките изброени неща в доклада са свързани със съда?
  Ако питате мен, да се съберът в Брюксел от ЕС и да ни направят конституцията, законите и да ни назначат съдиите.

  Reply
 4. Шapкан

  ***Новият Световен Ред (НСР) е замислен да бъде нещо като първо приближение към Анархизъм в планетарен мащаб***

  моля?!

  Reply
 5. Кирил

  @Юлий – някой налага ли ни го този султан? Или ние си го траем?

  Reply
 6. юлий

  @Кирил – мисля, че свободата може да се подари само като илюзия.

  Reply
 7. wn

  И какво стана? Осрахме се от глава до пети, а сега си мълчим…, защото ни е “мокро и размазано”! Една врачка беше казала, че всички беди на българите идат откъде Бургас (откъм летището, демек). Май трябваше да го дадем ние целия Бургаски регион на турците, че ако някой трябва да опира пешкира, да са те, а не ние!

  Reply
 8. Кирил

  Имаше една поговорка на Ванга: Какъвто народа, такива и политиците. Ние се примиряваме с корупцията, шуробаджанащината, беззаконието и кражбите. Какви очакваш да са ни политиците? Каква очакваш да ни е страната.
  Сега любимият ми пример: Защо в България е мръсно, а в Германия е чисто.
  Българите: хвърлят си боклука където им падне, не чистят извън апартамента си никога през живота си.
  Германците: изхвърлят си боклука в кошове, кошовете се заключват, за да не се разпръсне боклука. Чистят редовно.
  Сега пример от блока на баба ми: Баба Пенка има дъщеря която живее в германия със съпруга и сина си. През лятото ѝ водят внучето. Отиват в парка. Внучето е израстнало в Германия – вижда, че има боклуци и започва да ги събира. Баба Пенка е израстнала в България – удря 2-3 шамара на внучето, да не пипа тези боклуци.
  Защо после се чудим защо едната държава е чиста и подредена, а другата е зарината с боклуци? Няма нищо общо с манталитета. Това е така или заради масонсите ложи, или гадните еврей, или корумпираните политици, или защото сме на кръстопът и от всички страни ни натискат, или заради гадните комунисти…
  Естествено и корупцията в нашата страна няма нищо общо с манталитета ни. Научно доказано е! Нито едно лошо нещо в държавата ни няма нищо общо с манталитета ни. Пак е научно доказано! Пак други са ни виновни. Или султана, или НСР, или…

  Reply
 9. Григор Post author

  @Кирил: ГЕНИАЛЕН пример! Може ли да го използвам и аз?

  Reply
 10. Кирил

  Не мога да разбера майтапиш ли се или не, но и в двата случая можеш да го използваш. Случката е реална, имената вече не ги помня.

  Reply
 11. wn

  Мисля, че менталитетът е нещо неизкоренимо. Ние, българите, сме общо взето всички с един и същ менталитет – всички в една и съща степен сме мърляви и затова много нашенски неща на самите нас не ни правят впечатление, докато не се докоснем до някоя друга култура, в която хората са стриктни към себе си – например германците – и не се сравним с тях. От своя страна германците също са с един и същ менталитет, но противоположен на нашенския и затова там където има само германци, всички приемат за естествено около тях да е “като в аптека”. Но точно германците са тези, които стават много раздразнителни при вида на нечия не-германска “мърлявина”, особено ако тази “мърлявина” е нахлула грубо в страната им под формата на “мургави нови европейци”.

  Има обаче страни и народи, в които като че ли има “дуализъм” – контрастът е невероятен: едни живеят изрядно и чисто – в добри квартали, – а редом с тях съжителствуват такива, които тънат в мръсотия като скотове, макар местообиталищата им все още да не покриват определението за гето. “Лошите квартали” все още не са гета, защото поне обществените пространства – улици, площади, квартални зелени площи и т.н. са под контрола на градските власти. “Градката управа” хвърля средства, за да се поддържа чистота и ред, считайки, че грижите за порядъчността са най-убедителния превъзпитател на по-примитивните наши съжители.

  И точно тук на повърхността избива стария проблем с корупцията. Ако градските власти са корумпирани, те ще заделят съвсем формален процент от средствата за поддържане на общественото пространство, а всичко останало ще го “усвояват” по познатите начини за обогатяване на личните банкови сметки на неколцина чиновника. В цивилизования свят точно това не се прави, затова там – дори още да не е като в Германия – ясно е, че един ден ще бъде. Самата Германия е извървяла – може би мъчително – този трънлив път, за да стане това, което е тя днес. Ако се следва, обаче, българския модел – с вилнееща корупция и с ОТКЛОНЯВАНЕ на публични средстав в частни джобове, – пътят е един: всеобщи гета. каквито виждаме вредом из Южна Азия.

  Reply
 12. юлий

  Понякога индукционните упражнения водят до безтегловни заключения. Никак не съм склонен да приема мисловна процедура като да заключавам какви са българите и германците, да пакетирам заключенията си в дума като “манталитет” и всичко това да приемам като някаква даденост. Мога да дам примери за чистота и мърлявост, както в България, така и в Германия, но съм склонен и да приема някои тежнения имащи различни корени, в поведението на народите. Като цяло възприемам цялата тази картина като трудно променяща, динамична.

  Reply
 13. Шapкан

  май не сте летували близо до “чистите” германци.
  Те са дресирани да се държат по определен начин у дома чрез система наказания и поощрения – всяко нарушение се глобява, а на регистриралия нарушението и обадил се където трябва “буден гражданин” се полага % от глобата.
  Затова в чужбина онези немци, които са простаци, се държат като пуснати от синджира.

  Reply
 14. wn

  Шаркан, не летувам в близост до никакви германци, както и до никакви французи, шведи, датчани, англичани, норвежци, или американци (мисля, че изброих всички, с които може да се попадне в един ресорт: останалите – италианци, гърци, испанци, португалци и източно-европейци – са патетично бедни до такава степен, че да се летува заедно с тях в някое по-прилично място е немислимо). Аз, любезни ми Шаркан, летувам на диви брегове, където няма никой друг, освен мен и най-близките ми! Така че Вашите инсинуации за миризмата, която излъчва една или друга раса при къмпингови условия (комай това имахте предвид!), са ми безразлични.

  Съгласен съм, че Вие двамата с Юлий имате сериозни основания да ненавиждате германците, като се има предвид какво колосално престъпление са извършили те над вашите предци по време на Хитлеровия режим, но – простете ми откровеността! – всички тези ваши съображения са ми напълно чужди: нямам нищо общо нито с “чистата немска раса”, нито пък с “богоизбраната ваша раса”…

  Reply
 15. wn

  …Научих как едничка малка дума,
  подобна на карфица с топчица като луна
  или на лекото сърце на пеперуда,
  да вдигне може крепостни стени,
  да умъртви внезапно утрото изгряло,
  да изпари градини и лазури,
  деня да счупи като перуника,
  в зърна от сол очите да превърне…

  Едуардо Карранса

  Reply
 16. Григор Post author

  @Кирил: Изобщо не се майтапя. Примерът наистина е феноменално нагледен.

  Reply
 17. Виктор

  Кирил пише: “Имаше една поговорка на Ванга: Какъвто народа, такива и политиците.”
  Аз предлагам да не приписваме на горката жена и такива работи, светица и пророчица може би все пак й е достатъчно.

  Reply
 18. Виктор

  Пък и тая поговорка някак… Като рекохте Германия, значи при Хитлер народът е бил един, пък после друг. Аз харесвам повече друга: “Прост народ – слаба държава.”. Мислех, че дядо ми Серги си го е измислил, пък после прочетох, че била старогръцка.

  Reply
 19. юлий

  @wn – тълкуваш думите ми погрешно и мисля, че го правиш нарочно. Явно имаш стремеж да играеш и увличаш хората 🙂
  @Кирил – не виждам между баба Пенка, която пере шамари на внучето и предложението българската конституция да бъде направена от Европейския парламент, а също и съдиите ни да бъдат назначени от там. Ако с примерите си искаш да кажеш, че сме неспособни, и за това трябва друг да ни свърши работата, аз съм на различно мнение.

  Тъй, като посоката на дискусията ми се струва хаотична, предполагам ще се въздържа от следващ коментар.

  Reply
 20. Кирил

  @Виктор, както се казваше: „Какъвто народа, такива и политиците“.
  @юлий, не казвам че сме неспособни, казвам, че първият човек които добие някаква власт, ще започне да прави далавери да си напълни джоба и ще си назначи цялата си рода(куцо, кьораво и сакато) на държавни постове. Това не е защото сме некадърни, а заради нашият манталитет.

  Reply
 21. wn

  @Юлий, Вашата реакция Ви прави чест. Все пак Вие може би ще се окажете честен човек. А аз наистина “играя” – това е единствения начин при нашите блогови и форумни условия да разбера с кого си имам работа. Нищо лично!

  Reply
 22. Шapкан

  wn,
  не ми приписвай глупостите си.
  Това, което казвам е, че германците по нищо особено не се различават от българите – и простаците им са като тукашните, и свестните хора също.

  и по-кротко с дърдоркането, да не стане твърде лично IRL

  .

  виктор,
  тъкмо държавата е силна при прост народ.
  Въпросът е че под “държава” се разбира не това, което е, а някакви илюзии.

  Reply
 23. wn

  @Бабаитоглу Шаркан, Вие нямате нищо общо с реалния живот, защото – както Ви обясних – не съществувате.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *