Зов за помощ

Изгуби се едно от дечицата ни – Малък Топчо.

По наличната засега информация е някъде в Скравена.

Предлагаме възнаграждение за който го открие. Моля ви, ако познавате хора там, предайте им.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *