Писмо от Регистър.БГ

Днес получих официален е-майл от Регистър.БГ. Когато го прочетох, подскочих.

Преди три години няколко идеалисти създадохме сдружение, което да регистрира кирилския домейн от първо ниво “.бг”. Бяхме похвалени за това от много обикновени хора (и наругани от този-онзи). Въпреки това го направихме.

Лицензирахме технология от създателя й – I-DNS (това е фирмата, създала всички не-латински домейни по света – китайския, корейския и още десетина в процес на разработка). Сложихме неймсървъри. Убедихме куп провайдери да го поддържат. Започнахме дори да продаваме домейни в него (ICANN бяха заявили категорично, че ако домейнът не демонстрира комерсиална жизнеспособност и рентабилност, няма никакви шансове за одобрение). Изтрихме купища прагове, за да събираме писма в подкрепа на идеята пред ICANN. Извихме до дупка ръцете на I-DNS, за да подсигурим, че този домейн ще се контролира единствено от и в България. Ходихме къде ли не по какви ли не форуми, за да обясняваме на кого ли не колко е важно за България да има свой домейн на своя език… Да не изброявам. Иначе никой няма да изтърпи да дочете.

И през цялото това време хората от Регистър.БГ бяха в челните редици на тези, които ни обясняваха, че:
– такъв домейн няма никакви шансове да бъде утвърден от ICANN
– и слава богу, защото той е ужасно вреден
– и затова е крайно, отчаяно нужно и задължително веднага да спрем с тази глупост!
– (най-малкото защото Регистър.БГ се принуждава да отхлабва драконовските правила за .bg)
– (а нищо чудно дори да се наложи да намалява цените си, за да се изравни с американските)

Малко по малко надделяхме. Преборихме всички пречки. Сготвихме трапеза, за която намерихме продуктите в пустинята, с голи ръце. Сложихме я за всички, при разкошно съчетание от свобода и порядък…

За да открия сега, че Регистър.БГ (и в частност Драгомир Славов) подемат кампания да убеждават хората, че:
– такъв домейн още не съществува
– Регистър.БГ обаче ще го създаде
– и ще го управлява еднолично, точно както прави с .bg!

Съжалявам, ама няма да мине. Непочтеността трябва да има някакви граници.

Когато участвах в борбата за .бг, не съм си мислил, че непременно ние ще го администрираме. Бях съгласен на когото и да е, за да се подиграва повече Регистър.БГ с условията и цените си на цяла България…

След това писмо си променям мнението. Домейнът .бг ще се администрира от Унинет. Точка.

Ето и отговора ми на въпросното писмо:

—-

Уважаеми г-н Славов,

Българският интернационализиран домейн от първо ниво с код “.бг” беше създаден преди почти 3 години от Сдружение “Унинет”. Именно това сдружение се пребори България да бъде включена в списъка на страните, чиито интернационални домейни от първо ниво да бъдат одобрени от ICANN.

Да разбирам ли, че в момента ме каните да участвам във Ваш опит да отнемете подмолно домейна “.бг” и да си го присвоите?

Също, ако допуснем, че успеете, дали да очакваме по-нататъшно нормализиране на условията за използване на домейни в администрирания от вас “.bg”, или да очакваме връщане към условията, при които го администрирахте допреди създаването на “.бг”?

Григор Гачев

На 12.11.2009 написахте:
> Уважаеми дами и господа,
>
> Както вече сте информирани от медиите от 25.10.2009г. до 30.10.2009г. в
> гр. Сеул, Южна Корея се проведе 36-та международна среща на ICANN, на
> която „Регистър.БГ“, като регистър на домейните в областта .BG, взе
> участие в дискусиите и обсъжданията на процеса по разширяване на
> областите от първо ниво. На тази среща се взе решение да се предложи на
> Американското правителство на 16.11.2009г. да стартира процеса по
> разширяване на първичните области за интернет домейни от т.нар. група
> интернационализирани домейни от първо ниво с национален код по ускорена
> процедура (IDN ccTLD fast track). Това означава всяка държава, която има
> назначен код за първичен домейн и не ползва латинската азбука, да получи
> правото да създаде нов домейн от първо ниво, изписващ се на
> най-използваната азбука за съответната страна, като съдържа препоръчително
> два символа и отговаря най-точно за представянето на държавата. За
> България, след предварителното проучване, проведено от ICANN, е предложено
> от страна на държавната администрация и от страна на „Регистър.БГ“, това
> да бъде низа от символи, образуван от съкращението на думата България –
> .БГ. Освен това на срещата се дискутира процеса по свободното създаване
> на множество домейни от първо ниво, изписващи се на различни азбуки и
> отличаващи се от тези с национален код. С настоящото писмо отправяме
> покана до Вас да участвате в процеса по обсъждане на въвеждането на
> интернационализиран домейн от първо ниво за нашата страна и да изкажете
> своето мнение относно делегирането на регистъра за управление и обслужване
> на този домейн. Освен това Ви информираме, че „Регистър.БГ“ има пълна
> готовност, при подкрепа от страна на държавата и Вас – интернет
> потребителите, да стартира управлението и обслужването на такъв домейн
> веднага след делегацията от страна на ICANN и Американското правителство.
> Процесът по въвеждане на интернационализирани домейни от първо ниво с
> национален код се състои от два етапа: 1.Обсъждане кое двусимволно
> съчетание (низ от символи) е най-подходящо за страната ни, което да бъде
> предложено пред ICANN от нашето правителство и избор на спонсорираща
> организация, която да го представи. 2.Избор на Регистър за новия домейн.
>
> Ако желаете да участвате в процеса по създаване на българския
> интернационализиран домейн от първо ниво с национален код, моля изберете
> линка и попълнете анкетата.
> https://www.register.bg/user/open_poll.pl?poll_id=2&key=feddde447abf3ccb7a
> 12376b436fd55b&lang=bg Предварително благодарим за Вашето участие.
>
> С уважение,
> Драгомир Славов
> Управител на „Регистър.БГ“ – Регистър на домейна от първо ниво с
> национален код .BG
>
> ===========================================================================
> ===========================================================================
> ======================
>
> Dear Sir or Madam,
>
> As you have been informed by the media, from 25.10.2009 to 30.10.2009 the
> 36th international meeting of ICANN was held in Seoul, North Korea, where
> Register.BG, as the registry of the domain names in the .BG zone,
> participated in the discussions of the top-level domain extension process.
> At the meeting it was decided to propose to the U.S. Government to launch
> on 16.11.2009 the process of the top-level domain extension of the
> so-called group of Internationalized Domain Names of country code
> top-level domain via the fast track process (IDN ccTLD fast track). This
> means each country, which has an assigned code for a top-level domain and
> does not use the Latin alphabet, to obtain the right to create a new
> top-level domain, written in the most widely used alphabet for the
> corresponding country, expected to contain two characters and refers to
> the most accurate representation of the country. For Bulgaria, after the
> preliminary study conducted by ICANN, it was proposed by the Government
> and Register.BG to be the string of characters, formed by the abbreviation
> of the word България – .БГ. In addition, at the meeting the process of
> free creation of multiple top-level domains, written in different
> alphabets and different from those with a country code, was discussed.
> With this letter, we would like to invite you to participate in the
> discussion of the introduction of the internationalized top-level domain
> for our country and to express your opinion on the delegation of the
> registry for management and service of this domain. Futhermore, we would
> like to inform you that Register.BG is completely set up to launch the
> management and the service of such domain immediately upon completing the
> delegation by ICANN and the U.S. Government, in case of support by our
> Government and you – the internet users. The process of introducing the
> internationalized top-level domains with country code consists of two
> stages: 1.Discussion what two-character combination (string of symbols) is
> most appropriate for our country, which is to be proposed to ICANN by our
> Government, as well as election of a sponsorizing organization to present
> it. 2.Election of a Registry for the new domain.
>
> If you would like to participate in the process of creating the Bulgarian
> internationalized top-level domain with country code, please follow the
> link below and complete the poll.
> https://www.register.bg/user/open_poll.pl?poll_id=2&key=feddde447abf3ccb7a
> 12376b436fd55b&lang=en Thank you in advance for your participation.
>
> Sincerely,
> Dragomir Slavov
> Manager of Register.BG – The registry of the top-level domain with country
> code .BG
>

74 thoughts on “Писмо от Регистър.БГ

 1. Даниел Калчев

  Г-н Гачев,

  Предварително ще допусна, че пишете тези неща, защото не познавате всички факти. Ако решите да публикувате този коментар, ето някои подробности които аз познавам добре.

  1. IDN технологията не е разработена и притежавана от i-DNS. Ако са ви казали така, лошо. Ако сте платили пари на някого поради това, още по лошо. Тази технология се използва от много години, в много регистри. Включително и за регистрация на имена на кирилица.

  2. Преди няколко години, в началото на 2007-а година, лично аз ангажирах няколко от колегите си от страни, които са заинтересовани и заедно поставихме въпроса за експериментално създаване на IDN ccTLD пред ICANN. По-късно тази идея прерасна в процес, който беше наречен “IDN ccTLD Fast Track”. Не знам под каква форма вие сте “убеждавали” ICANN, но повярвайте ми, “ние” като ccTLD регистри сме от субектите, чието мнение се чува в ICANN. Въпреки огромното проточване на процеса, поради какви ли не интереси, не сме спрели да го движим и подбутваме, където и когато е било необходимо.

  3. Никога, никой от Регистър.БГ не е твърдял, че създаването на .бг е глупост, в частност защото с действията си (т. 2 по-горе) сме демонстрирали точно обратното.

  4. Освен Регистър.БГ, интерес към създаването на .бг е проявяван и от българската държава. ICANN не веднъж са се допитвали до държавата и до Регистър.БГ относно тези неща и винаги и държавата и Регистър.БГ са поддържали желанието за създаване на IDN ccTLD за България, а именно .бг. Не ми е известно ICANN да са се допитвали по този въпрос до Унинет.

  5. Домейнът .бг (изписан на кирилица) все още не съществува. Предстои да започне процеса по създаването му. Това е и причината за приканването на българското общество да вземе по-активно участие в този процес. Ако вие сте заинтересован в Интернет да бъде създаден домейн .бг то тази покана важи и за вас.

  6. Историята показва, че Регистър.БГ се стреми да подобрява условията за регистрация на имена в .bg. Това не е свързано по никакъв начин със създаването на нов домейн .бг (на кирилица).

  7. Начина за управление на евентуално създадения домейн .бг няма нищо общо с процеса на създаването му. Това са две различни неща, както е описано в полученото от Вас писмо. Тепърва тези неща ще бъдат обсъждани.

  8. Не съществуването на Унинет е причината за еволюция на условията за регистрация в .bg.

  9. Отправено ви е предложение за сътрудничество от Регистър.БГ.

  Ако трябва накратко да резюмирам ситуацията: домейн .бг в Интернет все още не е създаден; Регистър.БГ не се кани да разруши, а да създаде нещо (заедно с държавата и всички заинтересовани); Условията за регистрация и управление на домейни в .bg (а когато го има и в .бг) тепърва ще се се подобряват.

  Даниел Калчев
  Регистър.БГ

  Reply
 2. Geo

  Хмм, май те работят с факта че не е имало ваш човек на срещата? Затова се постарай с малко повече реклама и гласност /и начукване на канчета ;)/ да участвувате навсякъде от тук натам 🙂 И най вече ИКААН да знае че имате работещ домаин сервер.
  Поздрави за идеята.

  Reply
 3. Христо

  “Домейнът .бг ще се администрира от Унинет. Точка.”

  А като написа горното изречение не тропна ли с крак? А и от теб ли зависи това кой ще регистрира .бг?
  Регистраторът най-вероятно ще е компания регистрарана в САЩ, с кол център изнесен в Индия. И да видим тогава дали ще е по-добре от Регистър .БГ

  Reply
 4. Божо

  Тия сладури май спамят тотално всички.
  И аз получих такова писъмце.

  А иначе какво да се прави. Историята многократно се повтяря. Един върши работата, после друг яде баницата. И най-често тоя втория преди това се е постарал да очерни живота на първия.
  Веднага се сещам за капитан Петко войвода.

  Reply
 5. doni

  Подкрепям register.bg. Хиляда пъти по-симпатични са ми от Унинет и съответните лица. Пък и Данбо има по-богат и дългогодишен опит от тях в тази сфера.

  Reply
 6. Илия Базлянков

  Ще отговоря и аз.

  “1. IDN технологията не е разработена и притежавана от i-DNS. Ако са ви казали така, лошо. Ако сте платили пари на някого поради това, още по лошо. Тази технология се използва от много години, в много регистри. Включително и за регистрация на имена на кирилица.”

  Кой според вас създава технологията? Университета в Сингапур? I-DNS е тръгнало като тяхна компания.
  Да , те не я притежават, но имат няколко патента върху нея в Азиатските държави.

  “2. Преди няколко години, в началото на 2007-а година, лично аз ангажирах няколко от колегите си от страни, които са заинтересовани и заедно поставихме въпроса за експериментално създаване на IDN ccTLD пред ICANN. По-късно тази идея прерасна в процес, който беше наречен “IDN ccTLD Fast Track”. Не знам под каква форма вие сте “убеждавали” ICANN, но повярвайте ми, “ние” като ccTLD регистри сме от субектите, чието мнение се чува в ICANN. Въпреки огромното проточване на процеса, поради какви ли не интереси, не сме спрели да го движим и подбутваме, където и когато е било необходимо.”

  … (не искам да пиша нищо тук, вие си знаете колко е вярно.)

  “3. Никога, никой от Регистър.БГ не е твърдял, че създаването на .бг е глупост, в частност защото с действията си (т. 2 по-горе) сме демонстрирали точно обратното.”

  … (тук същото – не искам да пиша нищо тук, вие си знаете колко е вярно.)

  “4. Освен Регистър.БГ, интерес към създаването на .бг е проявяван и от българската държава. ICANN не веднъж са се допитвали до държавата и до Регистър.БГ относно тези неща и винаги и държавата и Регистър.БГ са поддържали желанието за създаване на IDN ccTLD за България, а именно .бг. Не ми е известно ICANN да са се допитвали по този въпрос до Унинет.”

  ICANN се допита до държавата и ccTLD регистъра с изричното съобщение, че от това не зависи евентуалното съществуване на IDN ccTLD. Ако си забелязал, България беше единствената държава , където отговорите на двете се разминаваха.

  “5. Домейнът .бг (изписан на кирилица) все още не съществува. Предстои да започне процеса по създаването му. Това е и причината за приканването на българското общество да вземе по-активно участие в този процес. Ако вие сте заинтересован в Интернет да бъде създаден домейн .бг то тази покана важи и за вас.”

  Домейнът съществува от 2007, но извън ICANN.

  “8. Не съществуването на Унинет е причината за еволюция на условията за регистрация в .bg.”

  Така е, не е. Някои казват, че е ПИР и Вени Марковски. 🙂

  “9. Отправено ви е предложение за сътрудничество от Регистър.БГ.”

  В т. 5 ли? Ако не е там, ще се радвам да го обсъдим.

  Reply
 7. Григор Post author

  @Даниел Калчев:

  1. IDN технологията Е разработена и притежавана (под форма на патенти, където не е свободно лицензирана) от I-DNS и нейни служители. Доколкото ми е известно, навсякъде, където имена на кирилица са регистрирани, е станало именно през тази технология. Да, в Русия например стана още преди да стане в България. Заслугата за това е именно на Регистър.БГ, които (доколкото ми е известно) на два пъти са декларирали пред I-DNS “липса на интерес към домейни на кирилица”. (Това беше и причината I-DNS да се съгласят да работят с едно току-що основано сдружение без нищо зад гърба си към онзи момент – нашето. Иначе нямаше да ни погледнат.)

  2. Не отричам, че след като Унинет заработи и заяви позиции пред ICANN (чрез I-DNS), Регистър.БГ участва в няколко мероприятия в ICANN, свързани със създаването на интернационализирани домейни. Точни дати не мога да назова, защото никое от тези мероприятия не ми е известно да е оказало съществен ефект върху хода на нещата. Твърдя категорично, че Регистър.БГ не е представил пред ICANN никакви свидетелства за общностна, академична, народна, правителствена или каквато и да е друга подкрепа за “.бг”, нито пък за финансова обоснованост и рентабилност, поне допреди половин година. (След това може и да е представял, не знам. Не съм се интересувал, защото вече не е имало значение. Бариерите бяха преодоляни, нещата – задвижени.)

  Затова пък спокойно мога да заявя, че хора, свързани с Регистър.БГ, допреди не повече от година настоятелно поддържаха тезата, че домейнът “.бг” не бива да съществува, и изреждаха причини, които ме разсмиваха до сълзи. Ако Регистър.БГ е помагал пред ICANN (което мога лесно да проверя) за съществуването на “.бг”, защо тогава нейни източници се противопоставяха срещу него, вкл. доста след началото на 2007 г.? На думите ли да вярвам, или на действията?

  3. С действията си Регистър.БГ са демонстрирали до момента, доколкото ми е известно, в най-добрия случай пълна незаинтересованост към съществуването на “.бг” (освен като източник на бизнес-печалби, както с “.bg”). Думите на хора оттам против “.бг” се връзват чудесно с тази реалност. Повтарям – ако Регистър.БГ беше проявил КАКЪВТО И ДА Е интерес към създаването на “.бг”, в I-DNS никога нямаше да разберат за съществуването ни, камо ли да ни изберат като партньор.

  4. Не ми е известно ICANN да са се допитвали до Регистър.БГ за съществуването на “.бг”. (Не е задължително, така че съм склонен да допусна, че не съм достатъчно информиран.) Абсолютно неизвестно ми е, пак с изключение на последната половин година, Регистър.БГ да са изказали пред ICANN категорична подкрепа за създаването на “.бг” – това вече щях да го науча, няма как иначе.

  Известно ми е обаче, че след организирането на Унинет и събраната от нас подкрепа за “.бг”, която направи съществуването му принципно възможно, държавата също беше ангажирана да изяви позиция в полза на домейна. Ангажирането обаче стана с усилията на трето лице, което също е (чрез подставена организация) кандидат за администрирането на домейна, и има с Регистър.БГ общо колкото и аз. Регистър.БГ, доколкото ми е известно, има принос за това ангажиране колкото и за промените на 10 ноември.

  5. Домейнът “.бг” съществува вече от почти три години. Все още не е официално стандартизиран от ICANN, и това е ОК – идеите в Интернет работят не на разрешителен, а на постфактум регистрационен режим. Ако една идея се е доказала, ICANN я утвърждава. Ако не е – не. За да утвърди ICANN идея (напр. “.бг”), тази идея трябва да се е доказала. Който чака първо ICANN да я утвърди, за да я прави, или не дочаква никога, или дочаква някои като нас да свършат работата по утвърждаването (и после се опитва да се пише пионер и поддръжник).

  Обръщение към обществото с молба за по-активно участие ние пуснахме навремето, когато правехме домейна. (Просто не наспамихме с него целия български Интернет. Все пак не оправдаваме спама като средство.) Г-н Калчев, да ви припомня ли реакцията на Регистър.БГ на това обръщение?… Дали съм заинтересован в Интернет да има “.бг” – аз съм един от тези, които създадоха “.бг”. Да ме питат дали съм заинтересован е, с извинение за грандоманското сравнение, все едно да питат българския президент или вицепрезидент дали е заинтересован България да бъде създадена. Тепърва. Да, ако обществото даде на този етап добри идеи, които не е дало в отговор на нашето обръщение, ние с удоволствие ще ги разгледаме и приложим. И ще благодарим на Регистър.БГ за организирания обществен дебат. Толкова.

  6. Историята, и по-специално кога Регистър.БГ започна да подобрява условията си, я помним всички. Какви бяха условията преди това и за колко години – още по-добре. А доста помним добре и колко пъти сме надигали спорове с Регистър.БГ (и основно с г-н Даниел Калчев) на тема тези условия, и какви отговори сме получавали. Отговори, които… хм, предполагат същият човек да напише сега “условията се подобряват с времето”. Със същата, съжалявам за думата, безочливост.

  7. Процесът на създаване на домейна вече е утвърден от ICANN – по него няма какво да се обсъжда. Има какво да се обсъжда по условията на администрирането му. Текущите условия са изложени на страницата на Унинет. Бъдете добре дошли да предложите идеи за тях.

  8. Вярно е, че не Унинет е причина за еволюцията в условията на администириране на “.bg”. Унинет е причинаТА за еволюцията им в положителна насока. Някой, който да не е убеден?

  9. Предложението за сътрудничество от Регистър.БГ е закъсняло с около три години след нашето (което не е преставало да е валидно). Изумителен е опитът на Регистър.БГ да се опита да се представи като организация, която може да е приемливо за някого да има нещо общо с .бг.

  В добавка: коментарът ви не е цензуриран, просто е първият ви тук, и затова чака ръчно одобрение. Обикновена антиспам мярка.

  (Надявам се повечето от останалите да ме извинят за дългата тирада.)

  @krum: Нямам време 🙁 Но охотно подкрепям всеки, който реши да го превежда.

  @Geo: ICANN знаят, че имаме работещ неймсървър (и че продаваме домейни, и че бизнесът с тях се самоиздържа). Иначе щеше да е нужно много повече лобиране, за да може да се мисли за собствен интернационализиран домейн на България. Така сме доказали водещият по времето на приемането на идеята критерий – домейнът да е финансово обоснован и рентабилен.

  @Pepi: Такива дискусии колкото щеш. Не ми се замърсява блога с тях, иначе бих могъл да пусна няколко десетки страхотно поучителни линкове…

  @Христо: След като аз съм един от хората, които се пребориха през тези години да има “.бг”, значи зависи от мен. И докато зависи от мен, регистраторът НЯМА да е компания, регистрирана извън България, или с кол център извън България.

  @Atanas Boev: Наско, моля те, малко цензурност! Все пак блог е това, четат го и малки деца…

  @Божо: Не се чувствам комфортно в сравнение с капитан Петко войвода, но извън това, уви, си прав. И да беше само нашият случай, с мед да го намажеш – това също е сред причините да съм емоционално ангажиран.

  Reply
 8. Илия Базлянков

  Даниел Калчев, лично аз (чрез regia.bg) съм готов да организирам публичен обществен дебат за .бг – да поканим регистратори (повечето са членове или подкрепят УНИНЕТ), държавата, РегистърБГ, медии. Ако трябва и I-DNS. Да видим какво ще излезе.

  Reply
 9. Даниел Калчев

  Ще отговоря само на някои от точките ви, тъй като останалите нямат отношение към домейна .бг.

  1. IDNA е публичен протокол. Описан е в множество RFC документи, а те както знаем не описват патенти и нечии интелектуални права (освен авторството за написването им). Как мислите, дали регистъра на .PL или регистъра на .EU е получил “лиценз” да регистрира IDN имена на български език? Аз мога да ви кажа, че не са. Но това разбира се не бива да ви пречи да ги попитате сами.
  Регистър.БГ вече регистрира IDN имена в .BG — искаш да кажеш, че нарушаваме нечии интелектуални права?

  2. Не сме имали предложение от i-DNS за сътрудничество. Може би, с подобно твърдение са се опитали да Ви убедят да станете техен агент в България. Можеше да ни попитате. Аз лично съм имал неколкократни разговори с хора предлагащи подобни неща (от от Индия) и винаги съм им обяснявал, че от предложения които не работят в Интернет не се интересуваме. В този ред на мисли, дори и да са ни предлагали, едва ли бихме се заинтересували. Обаче – не са. От друга страна, те са предлагали подобно сътрудничество на различни субекти на държавна служба, за което преди години пресата усърдно разказваше.

  3. Ще считам твърдението ви, че представители на Регистър.БГ са твърдели нещо против домейна на кирилица .бг за КЛЕВЕТА, докато не споделите имената им!

  4. Моя пръв публичен ангажимент с ICANN по темата IDN ccTLD Fast Track беше на конференцията на ICANN в Лисабон през пролетта на 2007-а. Не бях сам на тази среща. Но представители на i-DNS разбира се нямаше. Което е логично, тъй като те не са ccTLD регистър. Както е известно, вашето сдружение е създадено през юни 2007-а. Интересно съвпадение…
  Публичния анонс, че в Регистър.БГ се работи по IDN беше направен дори по-рано (технически, пак пред персонал на ICANN) на ccTLD срещата организирана от ICANN през октомври 2006-та в София.

  5. Не знам какви са разбиранията ви за “ангажиране пред ICANN със създаването на .бг”. Може да погледнете тук: http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/interest/cctld-bulgaria.pdf и тук http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/interest/gov-bulgaria.pdf за намеренията на Регистър.БГ и на българското правителство съответно.

  Ако не желаете да си сътрудничите с Регистър.БГ и правителството за създаването на .бг, това си е ваш избор. Предложението все още е в сила.
  Нищо не ви пречи да подадете заявка за създаване на .бг, но доколкото тази заявка не е съгласувана с другите, това ще доведе само до забавяне на този процес.

  ПП: Ще коментирам още и това ви твърдение:
  “Изумителен е опитът на Регистър.БГ да се опита да се представи като организация, която може да е приемливо за някого да има нещо общо с .бг.”

  Ще се изненадате, колко много хора от тези, които са реалните потребители на Интернет в България, смятат точно обратното.
  Процедурата за регистрация се е подобрявала многократно от 1991-та година насам. Дано не претендирате, че сте оказали някакво влияние и тогава….

  Reply
 10. Михаил

  Защо бе Стойчо?
  Така хора като баща ми, който не пише на латиница лесно (човекът е на 62 години) ще може да ползва малко по-лесно интернет.
  Виж posta.bg или поща.bg е глупост, но поща.бг – не е.
  Така можеш да си 100% на бг клавиатура

  Reply
 11. Илия Базлянков

  1. Ако искате ще помоля от I-DNS да ви изпратят всичките си патенти, да ги видите. В Европа не се иска разрешение, защото няма софтуерни патенти.

  4. Нямало представители на I-DNS. Интересно кой тогава ми каза, че сте го снимали точно в Лисабон. 🙂 Първият ангажимент на хора като Subbiah или Tin Tan Wee е от 1999 г. Нека не мерим годините.

  5. Нека изясним какво имате предвид под сътрудничество? УНИНЕТ да ви подкрепи без възражения? Нямам никакво желание да бавим процеса и съм готов другата седмица да дойда до Варна, да изясним как разбирате “сътрудничество”то.

  Reply
 12. Григор Post author

  @Даниел Калчев: Извинявам се, но това са още глупости. Едвам се сдържам да не кажа “в познатия ни от години стил”.

  1. Както знаем, RFC описват патентовани технологии. Това нерядко е било обект на протести, но е наличен факт. Не зная дали Регистър.БГ нарушават патент с регистрирането на IDN имена в не-IDN домейн от първо ниво, защото не съм запознат с точния обхват на патентите на I-DNS. Зная, че ако се опитат да регистрират имена в IDN домейн от първо ниво, ще ги нарушават.

  2. Информацията, че на два пъти сте отказвали предложения на I-DNS, имам от шефа на I-DNS. Един от двама ви лъже. Не ми е трудно да се досетя кой. Нито защо. Но косвеното признание, че не сте се интересували от подобни неща, е важно. Също, I-DNS не ми е известно да са предлагали подобни неща на държавата, защото държавата не може да е TLDA, а на тях им трябва потенциален такъв. Възможно е да имате предвид някой друг.

  3. Не знам дали ще ми остане време да копая в лайната, изсипани на времето върху нас. Ако някой обаче има излишно време и достатъчно желание, би могъл да ми помогне с това. (Също, написах “лица, свързани с Регистър.БГ”. Кой разпространява клевети?)

  4. Към пролетта на 2007 г. все още ли смятахте “.бг” за “технология, която не работи?” Защото тя не работеше, допреди да я реализираме ние. Може ли някой да потвърди, че тогава сте изказали подкрепа за нея, а не както потвърдихте по-горе, отказ?

  5. Съответните документи са ми известни. Всеки може да види и датите им. И да реши коя от двете истории е вярната – вашата или моята.

  Искате ли да проверим кои хора са повече – тези, които подкрепят Регистър.БГ да администрира “.бг” (или дори “.bg”), или тези, които са против? Ако реша да пусна подобна анкета сред Интернет потребителите, досещате ли се какви ще са резултатите? И досещате ли се, че след това не само няма да получите “.бг”, но вероятно ще ви бъде успешно оспорен от първия пробвал се и “.bg”? Ако процедурата за регистрация в “.bg” се е подобрявала и преди последните две години, как така клиентите усетиха това подобряване едва тогава – всички сме слепи идиоти ли?

  Най-сетне, да си сътруднича с Регистър.БГ и правителството за създаването на нещо, което аз съм създал преди повече от две години?! А вие желаете ли да си сътрудничите с някого за създаването на държавата България? И да участвате в официално обсъждане кой език да бъде нейният официален, и къде да се намира на глобуса?

  Очите ли ме лъжат, или вие просто се опитвате да откраднете нашия труд?

  Смятам, че това е голата истина. След като ние създадохме домейна, и обосновахме пред ICANN потребността от него и жизнеспособността му, вие се опитвате да си припишете заслугите, и да получите официалното му регистриране.

  Затова и реших, че Унинет няма да ви го отстъпи. Където крадците си получават откраднатото, не се живее добре.

  В подкрепа на това ще си позволя следните прогнози:

  1. Регистър.БГ няма да посмеят да посочат, че ICANN не разрешава и не забранява нищо в Интернет, а само официализира утвърдили и доказали се практики. Защото това би опровергало лъжата, че “.бг” тепърва се създава.

  2. Регистър.БГ няма да споменат на никого, че домейнът вече е създаден от повече от две години от друг. Защото това би направило очевидно, че те се опитват да го откраднат.

  3. Регистър.БГ няма да споменат на никого, че публично обсъждане за домейна вече е било направено от създателите му при неговото основаване, и че той има отдавна разработени правила за администриране, създадени чрез това обсъждане. По същата причина.

  4. Регистър.БГ няма да подадат резултатите от обсъждането към Унинет, за да бъдат обсъдени и евентуално включени в официалните правила на вече съществуващия домейн. Това би могло да подобри правилата му за администриране, и да бъде от реална полза. Няма обаче да бъде направено, тъй като ще е признание, че домейнът вече е направен, и те са лъгали.

  (Между другото, докато пиша това, ми звъни поредният клиент на е-майл хостинга ми, с оплакване от вашия спам. Вече е четвъртият или петият. И ние навремето искахме повече участие в обсъждането на домейна, но не си позволявахме недопустими практики. Ако направя с вас това, което и с всеки български спамер – безсрочно блокиране – дали няма да лъжете, че е заради спора ни около “.бг”?)

  Reply
 13. Петър Петров

  Аз от тези неща много не разбирам, но се опитах да отворя http://бг./ :

  Network Error (dns_unresolved_hostname)

  Your requested host “xn--90ae.” could not be resolved by DNS.

  Кажи един работещ .бг адрес?

  Reply
 14. Илия Базлянков

  .бг има нужда от малка настройка, за да работи, тъй като не е в root системата на ICANN. Справка за настройката и работещите домейни – на http://www.uninet.bg

  Reply
 15. Даниел Калчев

  Твърденията ви са базирани на презумпцията, че “Унинет са създали домейна .бг”. В този ред на мисли, обяснете на хората, които четат тук:

  1. Имате ли доказателства, че няма друг, преди Унинет, който да е конфигурирал сървъри на имена, обслужващи фиктивен топ-левел домейн .бг?

  2. Какви са вашите доказателства, че домейна “.бг” съществува в Интернет? Според официалния регистър на TLD – IANA (http://www.iana.org), подобен домейн не съществува към днешна дата. Други експериментални IDN TLD обаче съществуват. Моя е вината, че не съществува .тест, но това е друга тема.

  Ше бъде също така много полезно на четящите тук, ако споделите малко повече информация за въпросните патенти на i-DNS.
  В частност, според вас как ще се осъществи създаването, делегирането и регистрацията в тях на IDN gTLD, каквито ICANN се канят да създадат в голямо количество?

  Не съм се срещал с представител на i-DNS в Лисабон. Дори и да разгледам снимките, които съм правил тогава (снимки на града, най-вече), едва ли ще разпозная въпросния човек, защото просто не го познавам. Съжалявам, ако това ви обижда, но по света има доста професори и доста притежатели на най-различни патенти, които не познавам.

  Относно идеите на държавата за внедряване технологията на i-DNS, не е нужно да ви давам каквито и да са доказателства. Това те анонсираха преди години в пресата. Вероятно знаете как да търсите информация в Интернет.

  Последните ви точки 3. и 4. леко си противоречат. Кое е вярно за последно? Това, че обсъждането вече и минало, или че обсъждането още не е приключило.

  Общо взето, безпочвените ви нападки към Регистър.БГ са си ваш избор а може би и политика.

  Регистър.БГ се е ангажирал, за своя сметка, да съдейства на българската държава в създаването на домейн на кирилица. Такъв все още няма. Ако имаше, щяхме да вложим усилията и средствата в други проекти. Има къде.

  В този ред на мисли, ако Унинет има възможност да приключи успешно процедурата по създаване на .бг, то ние от Регистър.БГ можем да бъдем само доволни.
  Но какво правим, ако се провалите? Успеха на Регистър.БГ в този процес е практически 100% сигурен.

  Вие какво бихте избрали?

  ПП: Ваше право е да филтрирате каквото си искате в Интернет, включително и комуникацията с Регистър.БГ. Това разбира се може да доведе до неочаквани за вас странични ефекти, като например пропускане уведомлението, че някой ваш домейн е с изтичащ срок за поддръжка. Или някоя и друга новина от Регистър.БГ, която да дискутирате в блога си.

  ППП: Изобщо, причината да пиша в този блог не е да повдигам някаква полемика с вас, а по-скоро да посоча някои неточности в фактологията ви. Все пак, вие сте Автора и като такъв си носите отговорност за това, което публикувате.

  Reply
 16. Даниел Калчев

  Илия Базлянков – не мисля, че нечий блог е подходящото място за обсъждане на каквото и да било сътрудничество.
  Още повече блог на човек, който очевидно изпитва откровена омраза към Регистър.БГ.

  Предложението на Регистър.БГ е публично. Отправено е не само към Унинет. Това предложение е било отправено впрочем доста отдавна, аз лично имам спомени че говорихме по тази тема в Лос Анджелис – но тогава пък ICANN имаха съвсем други идеи за този процес. Никой от Регистър.БГ не е поставял никому условия. Ако искаш да се обсъди тази тема, обади се и уговори среща.

  Пък това за патентите и Европа е несериозно. ICANN не е американска корпорация. Домейн имена се ползват в целия свят.

  Reply
 17. Илия Базлянков

  Даниел,
  (1.) IDN технологията е разработена от Националния университет на Сингапур и създадената от него компания I-DNS през 1997/1998. Историята е описана кратко и ясно тук – http://en.wikipedia.org/wiki/Internationalized_domain_name
  На сайта на I-DNS има подробни прес съобщения кога, къде и какво.

  IDN не е притежание на I-DNS, защото са разрешили да се ползва от всички. Но като IDNA стандарт имат патент в 35! държави.

  (2.) Ако РегистърБГ сте започнали “ускорената” процедура през 2007, защо в ICANN има IDN работни групи от 2000 година насам? Ускорената процедура се обсъжда в ICANN от 2001 година. Нещо да знаеш за група, водена от Masanobu Katoh, какво са обсъждали?

  (3.) ICANN разрешават на всеки от България да кандидатства, ако има подкрепата на правителството. В Сеул заявиха, че ако има повече от един кандидат ще оставят кандидатите да се разберат помежду си.

  (4.) .бг съществува от 2007. Не може да се говори за “създаване”… Да , не е в root сървърите на ICANN, но какво от това? Да не би да твърдиш, че домейнът .中国 също не съществува? От много години се ползва в Китай със 100% достъпност.

  Reply
 18. Илия Базлянков

  Добре, няма да обсъждаме повече тук.
  Ако сте готови на среща и обсъждане, ще се обадя и ще дойда.
  (Миналата година не останахме с такова впечатление от срещата с Драгомир Славов, но може да сте си променили мнението. 🙂 )

  Reply
 19. Илия Базлянков

  “Относно идеите на държавата за внедряване технологията на i-DNS, не е нужно да ви давам каквито и да са доказателства. Това те анонсираха преди години в пресата. Вероятно знаете как да търсите информация в Интернет.”

  Не са били те, а Netpia! Има голяма разлика.

  Reply
 20. Даниел Калчев

  Илия:
  Никога преди 2007-а не е ставало въпрос за IDN Fast Track.
  IDNA протокола е дефиниран през 2003-а година.

  Ако ти самия прочетеш Wikipedia страницата която си цитирал, ще прочетеш там кога е иницииран Fast Track процеса. За да няма недоразумения, разработването на нормалния IDN ccTLD PDP наистина започна през 2006-та и затова се наложи пролетта на 2007-а да поискаме от ICANN създаването на Fast Track процес, който както виждаш беше анонсиран Юли 2007-а. В началото нещата се движеха бързо, аз дори участвах в първата работна група. След това се политизираха малко, за съжаление. Което доведе до още поне година забавяне.
  PDP процеса ще е бавен и продължителен и там форма на ‘кандидатстване’ няма да има.

  Вие бяхте ли на конференцията на ICANN в Сеул? Ние се погрижихме да бъдем, да изясним с ICANN всички нужни стъпки, за да може заявката за създаван ена .бг да бъде успешна.

  За Netpia обаче си прав. Извинявам се за объркването. Което пък поражда друг въпрос: “Netpia лицензирали ли са патентите за IDN” от i-DNS?
  И още един въпрос: дали някой в държавната администрация и съпътстващите структури не създаде домейн на кирилица .бг в съответната root зона?
  (разбираш накъде може да тръгне тази приказка, нали?)

  Пиша отново тези неща, за да няма недоразумения и разпространяване на легенди.

  Що се отнася до срещата, винаги сте добре дошли. Особено много се съмнявам, Драгомир Славов някога да ви е казвал нещо различно!

  Reply
 21. Пешо

  фактологията изглежда толкова объркана, че явно никой не е наясно.
  Ще кажа само, че ако Регистър.БГ бяха свестни, нямаше да има хиляди домейни от вида neznamkvosi-bg.com

  Reply
 22. Григор Post author

  @Даниел Калчев: И каква е причината, ако може? Също, защо няма хиляди домейни neznamkvosi-de.com? neznamkvosi-fr.com?… всъщност, neznamkvosi-каквото-и-да-е-освен-bg.com?

  Защо домейните *-bg.com са толкова повече дори от *-cu.com (Куба) и от *-kp.com (Северна Корея)?

  (Моля, без смешката за “поддържане на ред”. Редът е хубаво нещо, но трябва нещата да са и използваеми. Горките .de, .fr, .uk, дето си нямат такъв порядък… Още си спомням как се наложи пиарът на Лили Иванова да ви заплаши по телефона с медийна кампания срещу вас, за да й отпуснете lili.bg. Присъствах лично на разговора; човекът също ще потвърди с удоволствие.)

  Не заобикаляйте факта, че филтрирането ви ще е просто нормална реакция на спамерството ви. Ако заради него пропусна предупреждение за подновяване на ваш домейн, естествено, ще ви дам под съд, и ще искам съдебна забрана да администрирате “.bg”. Иначе излиза, че трябва да търпя да ме спамите. Не знам дали знаете, но това в Интернет не се позволява дори на толкова Велики и Важни като вас.

  Уви, заради професията ми се е налагало да регистирам или да помагам да се регистрират домейни в “.bg”, преди да възприемете Унинет като конкуренция и да пооправите условията си. Очаквате ли да изпитвам към вас добри чувства? Ако да, благодарение на каква ваша заслуга? Удобно и безпроблемно обслужване? Уважение към клиента? Желание той да бъде улеснен? Цени, сравними със световните?… В Интернет още са достъпни достатъчно дискусии от това време между вас и цялата българска ИТ общност. Полезно четиво са, ако и неприятно.

  Reply
 23. Веселин Колев

  Да се твърди, че УНИНЕТ били “измислили” или “изобретили” домейн от първо ниво “.бг” е върховна наглост. Това, което направиха УНИНЕТ, беше една DNS измама, подпомогната от някакви LAN доставчици, без дори да предупредят своите клиенти, че ще им предлагат друга картина на системата за имена. Но да продлжим. Наглостта на някои хора стигна до там, че да започнат процес на регистрация на домейни в областта “.бг”, без тя да е делегирана някому, без още да има дори съгласие в ICANN за това. Подобно присвояване на ресурс, който не съществува е дори по-ефимерно от продажби на парцели на Луната и ваканционни имоти на спътник на Сатурн. Интересно кои ли са тези наивни хорица, които са дали пари, за да притежават нещо, което не съществува? Знаят ли те, че са измамени по подобен начин? Знаят ли ти клиентите на доставчиците, чиито сървъри за имена поддържат несъществуващият и неделегиран домейн “.бг”, че те получават недостоверна информация от своя доставчик (в нормална страна това означава скандал). Нещата са описани и тук:

  http://vesselin.org/notes/xhtml/cyr_bg_pseudo_register.html

  Но и това не е върха на сладоледа. Върхът на сладоледа е в това, че лицето Илия Базлянков си позволява да прави фишинг спрямо разни хора, например:

  http://vesselin.org/notes/xhtml/uninet_fishing.html

  Основателния въпрос е, как да очакваме от подобни хора да бъдат регистър и да действат в неутралност и полза на потребителите, след като са просто мошеници? И това не е нито първия, нито последния фишинг на лицето Базлянков. Може да се спомене още един негов подобен фишинг през пощенска кутия в гръцки сървър. Интересно е да ти се представя някой за гръцки експерт по DNS и сигурност и да ти пише от компютър свързан в мрежата на MaxTelecom. Сигурно за някои това е фешън и им е в характера, но такива хора не могат да бъдат никога регистър на нещо повече от паркинг. Няма да говоря за техническата грамотност на лицата Гачев и Базлянков, защото тя е под всякаква критика, а разбирането им за интернет и системата за имена е за нещо, което може да се превзема и в което може да се алокират ресурси, които не са техни. Може би сървърът за имена на новия регистър ще се хостне на остъкления балкон на Гачев, който предлага хостинг в подобни домашни условия. Или може би лицето Базлянков ще хоства коренов сървър за имена в някоя LAN-ка.

  Всъщност махленското ниво на техните писаници и тотално детинския, да не кажа инфантилен, характер на водената от тях дискусия подсказва, че на тези хора не бива да се дава да администрират нещо, което засяга други лица, защото те са неспособни на адекватно мислене, което трябва да притежава всеки, които има претенции да администрира обществен ресурс. Не само това. Известни са залитанията на Базлянков по крайни идеологии, известна е неговата нескрита симпатия към китайския модел на интернет доставка, към руския “отечествен интернет”, който е нищо освен цензуриране на достъпа до неудобни за режима там страници. Известна е и връзката на същото това лице Базлянков с вестник “Зора” – всеки може с кратък прочит на нещата в Интернет за него, да се убеди що за вестник е това. На този ли човек ще се даде за разпределение обществен ресурс? На човек, на който са чужни демократичните ценности и който си позволява да урежда DNS измами ли? Ще си спестя съмненията за психическото здраве и на двамата въпросни дейци на DNS измамата…

  Reply
 24. Даниел Калчев

  Защото, другите нации, за разлика от българите имат национално достойнство и се грижат тяхното да се развива, за сметка на чуждото.

  А в България върлува “Я не сакам на мене да ми е добре, а на Вуте да му е зле!”

  Учуден съм, че претендирате да се занимавате сериозно с домейни и Интернет а не знаете причината за създаването на “конвенцията” -bg.com. Ще ви подскажа малко: тази дивотия започна през 1998-а година. Инициаторите отдавна ги е срам, но белята е сторена. За щастие, не е фатална.

  Потвърдете случая за Лили Иванова. За мен също ще бъде полезно да се запозная с него. Предполагам и за много други хора.
  (надявам се не си вярвате, че Лили Иванова би подела медийна кампания срещу Регистър.БГ)

  Reply
 25. Григор Post author

  @Веселин Колев: По принцип не търпя в блога си екскременти, но ще пусна това писмо като илюстрация за някои от противниците на идеята. Повече илюстрация има ето тук. Нека всеки си прави изводите сам.

  @Даниел Калчев: За подобна конвенция не съм и чувал, въпреки че съм регистрирал за познати и клиенти десеки такива домейни. След опита ми с услугите на Регистър.БГ домейните от типа *-bg.com бяха очевидното решение. Предполагам, че над 99% от регистриралите такива домейни са в същото положение, и им е хрумнало същото.

  Случая с Лили Иванова го потвърждавам. И ви уверявам, че пиар мениджърът й беше напълно готов да започне медийна кампания срещу вас, и дори да ви съди, ако намери как. (И това при положение, че основните бумащини и ядове около регистрацията ги отнесох аз, а не той. Наистина ли очаквате да обичам Регистър.БГ? Още повече, че това не беше нито първият, нито последният “.bg” домейн, който съм помагал да се регистрира.)

  Шансове Регистър.БГ да получи “.бг” има единствено ако Унинет се откаже. Унинет няма да се откаже, защото не съм съгласен да търпя още от същото, което съм видял вече от Регистър.БГ. Не съм съгласен да го търпят и всички останали българи. Още по-малко съм склонен да позволя този домейн да попадне в ръцете на организация, която се опитва да омаловажи труда ми по създаването на домейна, за да може удобно да си го присвои. (Повтарям: той е създаден от повече от две години. Просто още не е официализиран, точно както не са например китайският и корейският.)

  Не познавам хора, които биха постъпили другояче.

  При това положение, бих дал 50% вероятност Унинет да получи домейна по fast track въпреки усилията на Регистър.БГ (все пак ICANN познават нас като хората, направили домейна, а вас само като TLDA на “.bg”), и 50% България да бъде оставена на slow track. Шансовете на Регистър.БГ да го получи според мен са нулеви, въпреки отчаяните опити да получат правителствена подкрепа. (Ние досега не сме се опитвали да я получим, защото не сме смятали за нужно да тормозим правителства със себе си. Но при перспективата да ни окрадат така нахално може и да вземем мерки.)

  Reply
 26. Даниел Калчев

  Григор, смятате ли, че можете да бъдете обективен, при толкова много омраза към Регистър.БГ?

  Нещата, в които обвинявате Регистър.БГ са съвсем безпочвени. Ако искате хората да ви приемат на сериозно, ДОКАЖЕТЕ ГИ.

  Регистър.БГ прави каквото е нужно, за създаването на .бг. За нуждите на всички, които го желаят. Ако вие сте си поставили за цел да попречите на този процес, това си е ваш проблем. Няма начин да спрете процеса. Никакъв.

  Reply
 27. Григор Post author

  @Даниел Калчев: Не се съмнявам, че сте се уверили лично, че този процес няма начин да бъде спрян. Вече наистина никакъв. И заслугата за това, поне що касае България, е на Унинет. Регистър.БГ никога не е направил нищо повече от “да, да”, за да има “.бг”. Но “да, да” нива не копае.

  Не се опитвайте да впрягате каруцата пред коня. Докато не бях ползвал услугите на Регистър.БГ се гордеех, че България има свой собствен домейн (и още повече, че в ръководството му има някогашен мой колега от Фидонет). Намразих го като потърпевш от това как си върши работата.

  Дали обвиненията ми са верни ще оставя да преценят всички, които ме четат, и имат опит с Регистър.БГ. Щом смятате мен за пристрастен, нека чуем тях.

  Между другото, защо все пак смятате, че Регистър.БГ има 100% шансове да поеме администрирането на “.бг”? Всъщност, какво ви кара да мислите, че изобщо има някакви шансове? Освен ако, разбира се, е единственият кандидат. При този вариант ще пожъне всичко, посято и отгледано от Унинет, така че, естествено, ще има отлични шансове.

  (Да си призная, не очаквам сериозен отговор на този въпрос. Да пояснявам ли защо?)

  Reply
 28. Пешо

  @Даниел Калчев

  ще ми е интересно да науча причината за създаването на “конвенцията” -bg.com
  Познавам много хора които имат такива домейни (аз нямам нито -bg.com нито .bg) и от никой от тях не съм чувал да е регистрирал такова име заради някаква конвенция. Всички дават едно и също обяснение, повече или по-малко гарнирано с нецензурни изрази в зависимост от човека.
  Със или без конвенции факта, че масово се регистрират -bg.com домейни показва, че има някакъв сериозен проблем с .bg.

  Reply
 29. Michel

  Хех, само да вметна:

  @Даниел Калчев:

  Причината за толкова много something-bg.com домейни е в това, че години наред домейнът .bg струваше смешно големи пари и се получаваше смешно трудно! Или си затваряте очите за това сега — удобно, нали?

  — По бегли спомени, се плащаше нещо като 50-100 долара за първата година на регистрация и по 50 долара за всяка следваща година. (Някой може би ще ме поправи? Може би бъркам?) Да не забравяме и ДДС, което се начисляваше отделно? (По същото време, http://www.example.com струваше и все още струва смешните 8-10 долара, VAT included!)

  — За регистрацията се изискваха цял куп документи, и дори и с тях, често се отказваше регистрация!! Защо? Никой не знае…

  Да ви припомня ли, че съвсем наскоро, отказахте дори регистрацията на следния домейн (случката е от преди година и нещо):

  http://www.netmag.bg

  — домейнът беше за списание “.net България”, официално локализирано и лицензирано (!) издание на списание “.net UK” — което, представете си, имаше домейн: http://www.netmag.co.uk !!

  Но не! Вие не разрешихте “netmag” да получи окончание “.bg”, и защо? Защото… било твърде общо като домейн име! И не го позволихте! Ще го отречете ли, при условие, че бях косвен свидетел на тази ваша странна постъпка?

  И сега, да обяснявате, колко били улеснени клиентите, дето искали да си купят .bg?? Колко било лесно и удобно и евтино? Срам, срам…

  И, да, сега netmag си имат .bg накрая, ама ако бях на мястото на издателите, нямаше и да се напъвам да закупя този глупав домейн и щях да си остана с http://www.netmag-bg.com. Плащат се 9.90 USD на година, без формалности и без надценки от по 300+ % отгоре за някакъв БГ посредник…

  Последно, да добавя — с Григор се познавам доста бегло, за спора тук нямам никакво отношение, единствено исках да си изразя личното мнение, че .bg винаги е бил много трудно достъпен, скъп, и (поради това) глупав за притежание домейн…

  И, да — ако трябва да съм честен, ще повярвам на Григор, когато разказва за .lili.bg — съдейки по личните ми впечатления, как беше отказано да се закупи името http://www.netmag.bg за официалния издател на .net България, лицензиант на netmag.co.uk, съм сигурен, че Григор казва истината и навремето наистина сте отказали да продадете lili.bg на Лили Иванова… Защо ли? Това няма как да знам.

  И последно последно — няма никога да си купя и .бг — все едно кой го продава и поддържа. Не ми е необходим… Така че не съм пристрастен — просто вметнах малко по въпроса, защото всеки знае, колко трудно и скъпо винаги е било да се получи .bg — не е чудно, че има толкова много -bg.com домейни, нали? Цифрите говорят сами… 🙂

  (За справка — http://www.example.com е 10 долара на година, http://www.example.co.uk е също 10 долара, вие си правете изводите…)

  Reply
 30. Божо

  @Michel сещам се и за историята hp.bg
  В цял свят HP имат домейни от подобен вид – да речем hp.de, hp.cz, hp.be
  но тук неможе. Смешна и жалка история.

  Напомня ми по соц време, когато само това, което се поризвеждаше в Правец можеше да бъде наричано “компютър”, нищо че в целия останал свят масово се произвеждаха компютри. Тези дето ги правеха в Търново трябваше да се казват “интелигентен пулт”
  Жалка история.

  Reply
 31. Григор Post author

  @Божо: Историите са много.

  Интересно ми става обаче къде изчезна Даниел Калчев, след като му зададох въпроса какво го кара да смята, че Регистър.БГ имат каквито и да било шансове да получат “.бг”. (Подтекстът на въпроса беше какви точно заслуги имат Регистър.БГ за съществуването на домейна.) До този момент отговаряше на абсолютно всеки мой коментар. Оттогава изчезна, и не очаквам да се появи отново – знае, че пак ще го върна към този въпрос… 🙂

  Нищо. Пуснаха най-масовия спам в историята на България. Надали ще получат и десетина одобрителни отговора или някакви съвета – нормално е, в момента обсъждат инициатива за откриване на Америка. Но след това ще вдигнат флага, че първи и единствени са провели такова допитване (не е вярно – Унинет го проведе преди повече от две години, когато създаваше “.бг”, но ще се надяват ICANN да не го знае), и ще си пуснат документите за “.бг”.

  Какъв ще е резултатът? Шансовете на Регистър.БГ да получат домейна според мен са 1%, ако правителството застане твърдо зад тях, и нула, ако това не стане. Ако обаче бъдат оставени да изглеждат като хора, получили някаква подкрепа, ще има и друг “сериозен” конкурент освен Унинет, и България ще остане за бавната процедура, за след няколко години. За радост на всички, за които този домейн може да е полезен… И през тези години ние ще бъдем плюти и обругавани, че сме непатриоти, понеже не сме си подарили доволно зелника на Регистър.БГ, че да може да има “.бг”. Ще бъдем изкарвани, че го правим, за да пречим на България да получи домейна си (прочети последния коментар на Даниел Калчев по-горе), и т.н.

  Чудя се дали да не помоля някой независим да спретне една анкета за кого българската Интернет общност смята, че ще е по-добре да получи администрирането на “.бг”. Заедно с кратко описание на кандидатите – неутрално, включително без ругатни по адрес на Регистър.БГ, нека сме възпитани. Мисля, че резултатите ще са от прилична полза за Унинет, и ще дадат шанс да се избегне отлагането на домейна с няколко години. Хрумва ли ти някой независим, желаещ да го направи?

  Reply
 32. Божо

  Интересно ми става обаче къде изчезна Даниел Калчев,
  може да е излязал на планина човекът – времето беше хубаво 🙂

  Хрумва ли ти някой независим, желаещ да го направи?
  Това трябва да е някой, който събира много читатели.
  Може би някой портал от рода на svejo.net или dao.bg е добро решение, ако проявят интерес и се съгласят да пуснат анкета при тях.

  Reply
 33. Pingback: Twitter архив за 2009-11-15 | Уеб дизайн от Ивайло Иванов

 34. Anonymous

  не мисля, че “.бг” е кой-знае какъв зелник, нито пък че българската Интернет общност би се развълнувала от тоя въпрос масово до степен да произведе анкета с някаква представителност.

  Не се сещам за никаква разумна причина да стана собственик на .бг домейн и едва ли са мнозина тези, които се сещат. Едва ли някой би направил сайт достъпен само като нещо.бг, дори аудиторията му да е 100% българска – при всички случаи домейн на латиница който сочи към същия сайт е задължителен. Т.е домейни на кирилица, китайски и т.н. само ще внесат излишен хаос от разрастваща се камара дублиращи имена. Единствения плюс за който се сещам е по-голяма свобода на избора, но ползата от подобна свобода е доста спорна.

  Иначе резултата от подобна анкета е ясен и без анкета – всеки имал вземане-даване с регистър.бг ще избере другия вариант.

  Reply
 35. Пешо

  не мисля, че “.бг” е кой-знае какъв зелник, нито пък че българската Интернет общност би се развълнувала от тоя въпрос масово до степен да произведе анкета с някаква представителност.

  Не се сещам за никаква разумна причина да стана собственик на .бг домейн и едва ли са мнозина тези, които се сещат. Едва ли някой би направил сайт достъпен само като нещо.бг, дори аудиторията му да е 100% българска – при всички случаи домейн на латиница който сочи към същия сайт е задължителен. Т.е домейни на кирилица, китайски и т.н. само ще внесат излишен хаос от разрастваща се камара дублиращи имена. Единствения плюс за който се сещам е по-голяма свобода на избора, но ползата от подобна свобода е доста спорна.

  Иначе резултата от подобна анкета е ясен и без анкета – всеки имал вземане-даване с регистър.бг ще избере другия вариант.

  Reply
 36. Божо

  >”Едва ли някой би направил сайт достъпен само като нещо.бг, дори аудиторията му да е 100% българска – при всички случаи домейн на латиница който сочи към същия сайт е задължителен.”

  И защо, акоаудиторията е 100% българска?

  Има безброй такива сайтове, форуми и прочие, които нямат нужда от домейн на латиница.

  Reply
 37. Пешо

  ми защото компютрите които нямат кирилица са сигурно 97% +, може просто да не успееш да напишеш адреса, възможни са и други проблеми с поща и т.н.
  Компютри които нямат латиница не съществуват.
  Дори аудиторията на сайт да е 100% българска, това не значи 100% от България – ако имах такъв сайт, не бих искал да загубя част от посетителите, което значи, че трябва да имам име на латиница. А като имам едно, не виждам за какво ми е още едно.

  Reply
 38. Gabo

  @Пешо, ако аудиторията ти е 99% българска, се предполага, че чете на КИРИЛИЦА. Следователно- има инсталирана съответната настройка на компютъра си.
  Да ме прощаваш, но откакто съществуват компютрите, само некадърниците и неграмотниците се оправдават ‘ама моя компютър няма кирилица’, ако си много навит, ще извадя цитат от FIDO, 1997 година точно по темата. И да отбележа, тогава FIDO го ползвахме под DOS.
  А колкото до Регистър.БГ , все се въздържах да пиша, но тяхната наглост наистина е невероятна.
  Как може за 10 мин да си регистрирам произволен домейн дори сега, плащайки през epay, а за .bg да не мога да го направя дори и след 2 седмици, да не говорим за разликата в цените.

  Reply
 39. Даниел Калчев

  Даниел Калчев не живее в блоговете ви. Има си личен живот, освен всичко друго.

  Гледам, че сте изписали отново доста оригинални интерпретации и сте се понадъхали един-друг. А фактите са прости и са следните:

  1. Регистър.БГ в момента се заминава с процедурата по кандидатстването на България за домейн на кирилица.

  2. Не е ясно, че домейна ще бъде .бг. Предложили сме и други варианти.

  3. Регистър.БГ няма да прави тези неща сам, а заедно с правителството на България. Участието на Правителството е задължително. Ние (Регистър.БГ) го подкрепяме (участието).

  4. Ако Правителството избере да участва в тази процедура самостоятелно, директния ефект ще бъде икономия на време и средства за Регистър.БГ. Крайния резултат ще бъде същия, защото ние във всички случаи ще им помогнем.

  5. Не става въпрос за избор на Регистър на новия домейн, както продължавате да повтаряте тук и на други места. Регистъра ще се избира по-късно.

  6. Най-логичния избор за Регистър на новия домейн е Регистър.БГ, тъй като това (и само това) ще гарантира регистрация на име.bg и име.бг на един и същи субект, при едни и същи условия и за една и съща цена (а не двойна). Това е в интерес на всички, регистриращи имена в българските домейни.

  7. Ако Правителството на България, като представляващ интересите на българското общество има желание и се ангажира с това, не е проблем процедурите по регистрация да бъдат подходящо променени. Те са такива в частност и поради безхаберието на досегашните правителства, държавни агенции и подобни.

  8. Регистрация в TLD на кирилица не представлява комерсиален интерес за Регистър.БГ. Но смятаме, че това е част от нашия ангажимент и затова се ангажираме с този процес.

  Изобщо, направете си услуга и понамалете легендите.

  PS: Gabo, произволен домейн може да си регистрираш и в .bg, плащайки през epay. Разликата в цените е факт, но в .bg няма 80 милиона имена.

  Reply
 40. Пешо

  @Gabo

  чете и пише не е едно и също.

  Аз също мога да разглеждам сайтове на китайски или гръцки и да ги чета ако знаех езиците, но не мога да напиша нещо на тия езици.
  Така както аз не бих могъл да напиша адрес на сайт на китайски или гръцки, мнозина не биха могли да напишат адрес на кирилица – въпреки че нямат да имат проблем да четат съдържание на кирилица.
  Колкото до некадърниците и неграмотниците – ми това просто са мнозинството от юзърите. По мои наблюдения може би 3-4% знаят как да добавят още една клавиатурна подредба.

  Reply
 41. Пешо

  @Даниел Калчев

  все пак не разбрах по каква причина масово се регистрират -bg.com имена.

  в .gr например също няма 80 милиона имена, и цената е 10 евро на година. Е, няма и -gr.com 🙂

  Reply
 42. krassyo

  Моите пет пари по темата :
  1. Напълно съм безразличен към така горещо дискутирания TLD « .БГ » и никога не бих си регистрирал такъв. Защо, красьо, защо ? Защото въпросът е принципен, консервативен съм и за скромните си повече от 11 години заиграване с Интернет съм посещавал все домейн имена на латиница. Не виждам за кога и кой ще успее да ми промени този навик. Едно на ръка, че не са ми основен приоритет и информационен източник български уеб страници.
  2. Григоре, никак ама никак не съм съгласен с отметката специално за .FR и в частност администрираните от AFNIC домейн имена. Да, там цените са ниски, но има други сериозни спънки и ако си беше направил труда да прочетеш по-подробно какво казват клиентите на AFNIC щеше да ти стане ясно, че в техния случай цената не предлага основната спънка за безметежно конфигуриране на домейна. Нека ти дам един бонус – чупих си главата с дни докато променя неймсървърите на един домейн само защото на смотаняците от AFNIC им скимнало да правят параночно-педантични проверки DNS-ите отсреща и едва ли не всеки втори неймсървър се отхвъля от ZoneCheck-а им.
  3. За услугите на Регистър.БГ просто няма какво да говорим. Никога не ми е хрумвало да си регистрирам домейн име в областта .BG, а и никога няма да ми мине през ума да се занимавам с бюрократи и обирджии. А конвенцията -bg.com ми я намерете, сканирайте и покажете тук и тогава ще ви се вържа на приказките за лека нощ. Всъщност и да си регистрираш домейн име нарояци-bg.com е също огромна безсмислица колкото и конвенцията, за която се опитват другарите от дигсис да ни убеждават. Ако имам фирма, която се занимава с определен бизнес в България последно бих се сетил да и регистрирам домейн име фирматами-bg.com…

  Reply
 43. Даниел Калчев

  Божо, това, че Hewlett-Packard имат навсякъде домейн hp.TLD е откровена лъжа. Осведомете се за фактите си.
  А фактите са, че в някои TLD тези имена са им регистрирани. В други не. Всъщност, в повечето не са. Сюрприз?

  За цените на .gr може да се осведомите тук: https://grweb.ics.forth.gr/english/faq.html#charge1
  Сравнете тези цени с максималните цени на Служебния Регистратор на BG и преценете сами чие твърдение е вярно.

  Ако сте Регистратор в BG, цената за вас е 18 EUR за .bg или 6 EUR за поддомейните (a.bg, b.bg и т.н.)
  Всеки който желае, може да стане Регистратор. Това е описано в публикуваните Общи Условия (от септември 2006-та насам).

  За “конвенцията” -bg.com не ми се говори. Това е дело на небезизвестни хора, много от които все още имат лице да твърдят, че това е било правилна политика.
  Нека други разказват за това, ако им се занимава. На мен така или иначе, едва ли ще повярвате.

  Reply
 44. Петър Петров

  “Gabo, произволен домейн може да си регистрираш и в .bg, плащайки през epay.” — това е откровена лъжа. Пробвал съм, не става. Дори с универсален електронен подпис. Звъняхме по телефона, техникът си бил тръгнал. Пак звъняхме по телефона, проблемът бил в нашия телевизор, пардон, браузър. Що GoDaddy не ни казаха, че проблемът е в нашия браузър, ами ни регистрираха домейн? Ай сиктир…

  Reply
 45. Даниел Калчев

  Така, нека който иска, да провери следното:

  1. С универсален електронен подпис заявява, каквото име в BG желае. Заявява, че иска да го регистрира без предоставяне на основание.

  2. Конфигурира името си (DNS, лица за контакти — системата ще си каже, кога е готов за плащане).

  3. Плаща го онлайн, чрез дебитна или кредитна карта.

  Ако тази процедура не работи, първите трима ще си получат парите лично от мен!

  Ха сега, да ви видим..

  ПП: Нужен ви е по-малко от час след плащането, за да бъде името ви видимо в Интернет DNS. Час, защото засега такъв е периода, в който се публикуват измененията.
  Системата е напълно автоматична. Никакви “техници” не се занимават с нея.

  Reply
 46. Илия Базлянков

  Даниел ,
  това е максималната цена за .gr

  Не знам някой да продава на нея.

  Най-често .gr струва около 20 евро за ДВЕ години. 🙂

  А за HP:

  hp.gr/
  hp.ro/
  hp.rs/ – между другото сърбите ми отказаха двубуквен домейн ?!
  hp.de/
  hp.es/
  hp.md/
  hp.ru/
  hp.dk/
  hp.no/ – Норвегия също…
  hp.se/
  hp.pl/
  hp.cz/
  hp.sk/
  hp.hu/
  hp.ua/

  Това за Европа. 🙂
  Не са линкове, защото има някаква защита тук.

  Reply
 47. Деян

  Не знам чие дело е конвенцията “-bg.com”, но знам, че аз лично регистрирах моят фирмен домейн като -bg.com, защото предпочетох да платя $12 за ком вместо $120 за бг.

  Reply
 48. Илия Базлянков

  Ето ирландците какво са обяснили за .ie: 🙂

  3. How come anyone can get any .com domain name and yet it seems difficult to get a .ie domain name?

  You’ve actually answered your own question. Anyone can get any .com domain name – which means somebody has probably already grabbed your .com domain name! Because it’s a .ie “Internet address” it tells your potential customers that you’re doing business in, or from, Ireland and that you really are who you say you are! This difference between a .ie “Internet address” and a .com “Internet address” has been described as the difference between a recognizable business address and a PO address. Both perform precisely the same function but, from the consumers’ perspective, the clearly recognizable business address in a known geographic location inspires more confidence.Â

  [ top ]

  4. Why is it cheaper to get a .com domain name compared to a .ie domain?

  You’re not comparing like with like! .com is a high volume, free-for-all, universally recognised, automated, budget priced “Internet address” and, like any other TLD, it functions adequately. Like many other ccTLDs, .ie is managed, a national “Internet address” which, due to necessary human intervention to ensure checks and balances, comes at a higher cost – but due to its exclusivity and the checks we carry out it also conveys commercial credibility and respectability. It also underlines to your prospective customers and clients that you are transacting business in Ireland. The world may be a global village electronically but consumers still like to instinctively know where you’re based.

  The prices for .ie domain names have been reduced significantly over the past number of years and if you choose to register a domain through one of our registered resellers you will often get it for a fraction of the full retail price that we offer.

  Reply
 49. Даниел Калчев

  Илия, сега изчисли колко % от ccTLD са позволили на Hewlett-Packard да регистрира hp.TLD и отговори, как това противоречи на моето твърдение по-горе.
  Освен това, аз не твърдя, че ограничението за регистрация на такива имена в BG ще остане вечно. Когато Общите Условия позволяват регистрирането на двубуквени имена, ще могат да си регистрират hp.bg. Дотогава – не. Общите условия важат с еднаква сила за всички.

  Сравнявам максималната цена, защото цената на служебния регистратор на Регистър.БГ е максимална. Този регистратор съществува, за да може всеки, който иска да регистрира име в BG да има къде да го направи. Или, да има кой да му обслужва домейна, когато избрания от него Регистратор спре да функционира. Служебния регистратор не се конкурира с другите Регистратори, не им подбива цените и т.н.

  Нека те попитам и нещо друго, защо, след като може да си купиш COM домейн за $8, хората продължават да си купуват COM домейни за по $35 от Network Solutions?
  Тези хора глупави ли са? И то все.. сериозни бизнеси? Нямат ли си някой консултант като вас, да им обясни как си харчат парите и плащат на някакъв гнусен монополист 8 пъти повече?!?!

  Като гледам, най-накрая си се зачел как нещата се случват в други ccTLD. Ирландците, както често казвам са добър пример, защото си казват нещата без увъртане. Между другото, преди години, когато се искаше основание за BG, процедурите между BG и IE бяха доста сходни. Просто ние се модернизирахме доста по-бързо от тях.

  Виждам, че с примери потвърждаваш всичко, което съм казал и все пак, си против мнението ми. Двоен стандарт?

  Reply
 50. Петър Петров

  “1. С универсален електронен подпис заявява, каквото име в BG желае.” — ето това не е възможно. Страницата за регистрация не зачита УЕП. И оттам се намесват техниците. С мъдрите предложения за преинсталация на Уиндоус. А подписът работи, иначе електронното банкиране също нямаше да работи.

  Да не говорим, че т.2 също е менте — интерфейсът е така направен, че по подразбиране се купува име + хостинг, а като избереш само име изглежда, че нещо не си допопълнил формуляра и ще ти се скара при submit. А ако ти се скара попълваш всичко наново, всяко поле във формуляра.

  Абе ако имахте конкуренция дали пък нямаше да си оправите тия неща, дето уж са дребни, ама на практика са решаващи? Щото след четвъртото неуспешно попълване аз се отказах.

  Reply
 51. Григор Post author

  @Даниел Калчев: Продължавам да не получавам отговор на въпроса си. Той беше: защо Регистър.БГ смята, че единствен има шанс да получи домейна “.бг”? На какво се основава тази му увереност? Примерно, на какви заслуги за съществуването на този домейн?

  Откога Регистър.БГ изведнъж стана такъв горещ поклонник на Правителството (с главна буква)? Преди не съм прочел нито веднъж думата “Правителство” в публикации от Даниел Калчев, срещу 5 пъти в този едничък коментар. И дали това навежда само мен на някои размисли?

  Към момента става дума за избиране не точно на регистър – в речника на ICANN тази дума означава списъка на домейните. 🙂 Става дума за избиране на TLDA (администратор на домейн от най-горно ниво) за “.бг” – това, което е Регистър.БГ за “.bg”. Нека не подвеждаме хората, незапознати с точните термини – могат да се объркат. 🙂

  Отделно, любопитен съм да науча нещо повече за тази *-bg.com конвенция. Кога е била, кои са небезизвестните хора, които са я движили? Дали всичките вече се срамуват от нея, или много все още твърдят, че е правилна? Също, имало ли е *bg.com конвенция – гледам, че има и много такива домейни.

  … Не ми се сърдете, но в момента жънете каквото сте сяли през всичките години, през които бяхте TLDA на “.bg”. И според мен е редно да го пожънете. Иначе ще се окаже, че лице с отговорност в Интернет може да върши каквото му скимне, да се държи като руския цар, и това да минава безнаказано и без последствия. Какъв Интернет да очакваме да имаме, ако нещата са такива? Дали не е в интерес на всеки български Интернет потребител да се погрижи този път да не успеете?… При това положение, какво ви кара да мислите, че сте единствените с шансове да получите домейна?

  Reply
 52. Илия Базлянков

  “Нека те попитам и нещо друго, защо, след като може да си купиш COM домейн за $8, хората продължават да си купуват COM домейни за по $35 от Network Solutions?
  Тези хора глупави ли са? И то все.. сериозни бизнеси? Нямат ли си някой консултант като вас, да им обясни как си харчат парите и плащат на някакъв гнусен монополист 8 пъти повече?!?!”

  Аз не спирам (вече) никой да си купува какъвто домейн иска – независимо дали иска от нас .info за 6 лв. или .ki за 1200.00 лв. (ех, но няма такива 🙂 )
  Пазарът е свободен.

  “Като гледам, най-накрая си се зачел как нещата се случват в други ccTLD. Ирландците, както често казвам са добър пример, защото си казват нещата без увъртане. Между другото, преди години, когато се искаше основание за BG, процедурите между BG и IE бяха доста сходни. Просто ние се модернизирахме доста по-бързо от тях.”

  Примери много. Защо обаче да сравняваме .bg точно с .ie?

  “Виждам, че с примери потвърждаваш всичко, което съм казал и все пак, си против мнението ми. Двоен стандарт?”

  Против кое да съм? Против това съм да вземете .бг – иначе дори ти писах дали може договора за регистратор с вас така да се модифицира, че да заприлича на този, който имаме с COCCA . Regia.bg рано или късно ще стане регистратор на .bg 🙂 От отговора ти зависи дали ще е “рано” , или “късно”.
  Идеята е да я няма първоначалната такса и отстъпката , а примерно да има % отстъпка в зависимост от регистрираните домейни. Така сме и при COCCA, и при .im , и при Centralnic.

  Reply
 53. Даниел Калчев

  Петър Петров, говориш абсолютни глупости!

  Регистър.БГ не продава хостинг, така че на сайта на Регистър.БГ хостинг не можеш да си купиш!

  Явно не си ползвал сертификат за електронен подпис при заявка, щом не знаеш какво се попълва (а то всъщност се взема автоматично от сертификата ти).

  По-добре опитай, преди да говориш неща, за които хората само да ти се смеят.

  Григор: този номер е евтин “аз го питам, а той не отговаря”. Почети по-горе коментарите на собствения си блог и ще намериш отговорите. Но за твое удобство ще ги напиша пак:

  1. Регистър.БГ изобщо не говори за “получаване” на домейна .бг. Ако си обърнал внимание на това, което са те “спамили” Регистър.БГ, ще прочетеш, че изобщо не става въпрос домейна да бъде ‘.бг’. Относно заслугите на Регистър.БГ за създаване на IDN ccTLD — виж по-горе, описал съм някои от нещата които са правени. Нали не очакваш да опиша всяко нещо което сме правили по този повод? Това е несериозно.

  2. Регистър.БГ не е поклонник на Правителството, а отговорен български субект. Като такъв смята, че щом сегашното Правителство, за пръв път от 20 години насам има ясно и смислена позиция, то тя трябва да бъде подкрепена. Опитвали сме да имаме подобни отношения и с предишни Правителста, но те или не са се интересували от въпроса, или са имали конкретни намерения по тези въпроси, по наше мнение, против обществения интерес. В повечето такива случаи, хората говорещи от името на Правителството, са го правили в свой частен интерес. Надявам се, сега не е така.

  3. В грешка си, което е и една от причините, защо Унинет не може да бъде успешен участник в IDN ccTLD Fast Track процеса. Вие просто не познавате този процес. Не знаете изобщо за какво става въпрос!

  Ние не само жънем това, което сме посяли, ами и доста пъти досега сме сели и жънали. По-полека с политиканството. Хората които четат тук може и да не знаят всички подробности, но не са глупави.

  Относно -bg.com… ами нали вие знаете повече от мен? Защо трябва аз да ви уча? Образовайте се сам. Така ще изказвате по-компетентно мнение и то ще има по-голяма тежест.

  Reply
 54. Илия Базлянков

  2. Дано.

  3. Тук не съм съгласен. Но няма смисъл да спорим по темата.

  Reply
 55. Даниел Калчев

  Илия, понякога се чудя, защо пиша неща, които Вие, които ми опонирате, дори не четете?
  С каква цел ми опонирате? Да се пълни блога с текст ли????

  Всеки договор е нещо, което се подписва от две страни. И двете страни трябва да са съгласни с него. Ако имате съображения или предложения по проекто-договора, който ви е изпратен, изкажете ги. Как иначе другата страна да знае, какви са вашите желания? Като ги пишете в нечий блог ли???

  Не мога да ви обещая, че договора ще бъде за ваше удобство като договора ви с COCCA. Вие бихте ли искали да имате с COCCA договор, като този който имате с Регистър.БГ, или примерно като този който имате с Електроснабдяване?

  Reply
 56. Илия Базлянков

  Вчера в 18:49 съм изпратил питането до hostmaster@ с копие до теб.

  Знам, че не можете да обещаете – затова питам – да проверя и след това да си съставим план кога можем да го сключим по вашите условия.

  Сложно ли е? Глупаво ли е?

  Reply
 57. Григор Post author

  @Даниел Калчев:

  1. Не съм в течение за заслугите на Регистър.БГ към други IDN. Склонен съм да повярвам на каквото се каже за тях. Въпросът ми е конкретно за “.бг” – може би разминаването идва оттам.

  2. Мненията ни за политиката на предишни правителства, и за работилите само за личния си интерес хора донякъде съвпадат. След толкова несъдействие от предишните правителства обаче съм склонен да съм леко подозрителен и към това. Да, ако покаже, че наистина се интересува от обществения интерес, а не как да връчи домейна на баджанака агроном с голям апетит, ще го подкрепя охотно. До момента обаче виждам само декларация, че правителството смята да се намеси в процеса, а това може да означава всичко. Нека видим по-нататък.

  3. Хайде, хайде. Приемете, че другите може вече да са паднали от дървото, и също да поназнайват това-онова за процедурите на ICANN. Приемете също, че някои други помнят по повече от три минути, и не са забравили споровете около политиката на Регистър.БГ отпреди няколко години. Аз тогава изчетох две RFC-та дума по дума, за да се уверя, че нямат нищо общо с темата, но имат достойнството да са по 5000 страници. Дали си спомняте по чий съвет?

  За *-bg.com договорки наистина не зная абсолютно нищо. Затова и питам – кои са били тези конспиратори, каква е тая конвенция? Бих искал да знам нещичко за тях и нея. Същото и около *bg.com, ако и там има нещо. Съветвал съм вероятно над сто пъти хора да купуват такива домейни – искам да знам с кого се оказвам съпричастен.

  Reply
 58. Даниел Калчев

  Няма RFC по 5000 страници. Има по 50. Не беше нужно да надписваш нулите. 🙂
  Пък и, защо си ги чел, след като си бил толкова компетентен по темата, че да спориш?

  Твърдиш, че не знаеш нищо за конвенция *bg.com или *-bg.com. Да те питам тогава, ти защо препоръча на хората да си регистрират именно такива имена? А не примерно ime123.com?? Явно си следвал някаква конвенция. Сега остава да си спомниш, от кого си чул за нея, и кълбото ще започне малко по малко да се разплита.

  Тези неща разбира се, нямат нищо общо с темата повдигната в този блог.

  Reply
 59. Григор Post author

  @Даниел Калчев: Уви, има RFC по толкова страници. И ги четох именно защото държах да съм изчел и това, за което аз не знам да има общо с темата, но някой е казал, че има.

  С пълна сигурност никой не ми е казвал нищо за такива конвенции. Просто видях регистриран такъв домейн, и идеята ми хареса. Предполагам, че огромният процент регистрирали такива домейни са стигнали до идеята по същия начин. Затова и разпитвам кой е авторът й. Очевидно ти знаеш повече от мен по въпроса – кажи го, не го крий. 🙂

  Reply
 60. Иван

  Много забавна дискусия. Ще си позволя едно обобщение.
  През повечето време тук не става дума за “.bg vs .бг” , всъщност става дума за “.bg1 vs .bg2” .
  Хората ще се радват да могат да си регистрират българско адресче, без да се налага да се главоболят със сегашния господар на .bg .

  Reply
 61. foo

  хайде да помогна малко на дискусията 🙂

  искам да си регистрирам

  президент.бг
  парламент.бг
  прософт.бг
  кока-кола.бг

  😀

  Reply
 62. Michel

  Странно, толкова много текст изписан…

  А нещо простичко си остана неотговорено: Защо се присмиваха в лицето на хората, които издават списание “.net България”, и им отказаха домейна netmag.bg при условие, че домейнът на анлийския оригинал беше и е netmag.co.uk ? Защо? Ъхъм, да, удобно е да отговориш само на някоие въпроси… 🙂 (вълкът си е сменил кожата, вече сме добри, по-евтини, по-малко бюрократични… хихи)

  Аз да си повторя — нито .bg нито .бг някога мисля да закупувам. Камо ли от Регистър БГ… 🙂

  А конвенцията *-bg.com e супер-удобна и е измислена от нормалните хора в България, които не искаха да плащат по 100 долара за първата година за най-обикновен домейн .bg — няма заговор, върнете се на земята, регистратори! 😉

  Reply
 63. gjhjh

  този Драгомир славов се подиграва и с кандидатите за работа,обявява позиция за счетоводител , а си търси всъщност главен счетоводител ,за заплата на оперативен счетоводител.Освен това хал – хабер не разбира от счетоводство ,а се нагърбил да назначава главен счетоводител.Губи времето на хората ,докато те имат срещи и с други ,по – сериозни работодатели.Толкова ли не може да си наеме един главен счетоводител и да му даде заплата ,толкова ,колкото е за главен счетоводител – около 2000 лв.,а си обявява позиции за счетоводител и после се оказва ,не търсели си всъщност главен ,ама на половин заплата ….не губете времето на хората!

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *