Archive for September, 2019

„Прояснение“… от Янчо Чолаков

Saturday, September 14th, 2019

Надали е нужно да представям Янчо Чолаков. Любителите на българската фантастика го познават достатъчно добре. Останалите могат да хвърлят един поглед на страничката му в БГ-Фантастика. Той е един от най-оригиналните и самобитни български писатели на фантастика. За мен лично концентрацията на идеи в произведенията му е сравнима почти само с тази на Яцек Дукай. […]

Зов за помощ

Tuesday, September 3rd, 2019

Изгуби се едно от дечицата ни – Малък Топчо. По наличната засега информация е някъде в Скравена. Предлагаме възнаграждение за който го открие. Моля ви, ако познавате хора там, предайте им.